Spotkanie Grupy Roboczej Komitetu TCC oraz Grupy Doraczej ds. Środowiska (EAG)

ICAO

W dniu 11 marca br. w Montrealu odbyło się drugie spotkanie Doraźnej Grupy Roboczej Komitetu Współpracy Technicznej (TCC). Uczestnicy spotkania przedyskutowali wskaźniki efektywności CAEP, kwestie organizacji szkoleń, seminariów i konferencji regionalnych oraz regionalnej współpracy z zakresu prac Biura Współpracy Technicznej (TCB). Przedstawiono ponadto wyniki przeprowadzonych badań satysfakcji klienta określających przydatność projektów Biura. Stała Przedstawicielka w Radzie ICAO dr Małgorzata Polkowska przedstawiła szereg pomysłów dotyczących ulepszenia raportów TCB. 

Dr Polkowska zaproponowała między innymi wprowadzenie ram czasowych dla wszystkich projektów TCB oraz ograniczenie kosztów. Dodatkowo wskazała, iż powinno się wprowadzić zasadę przekazywania informacji na temat ukończonych projektów oraz zasugerowała przygotowanie wytycznych dla państw członkowskich aplikujących i szukających szczegółowych wiadomości o projektach Biura. Członkowie Grupy poprosili o nieformalne spotkanie podczas następnej Sesji Rady ICAO na temat pracy i aktywności Biura Współpracy Technicznej (TCB) w praktyce. Głównym wnioskiem spotkania jest konieczność polepszenia pracy i transparentności Biura, a w konsekwencji zwiększenie satysfakcji klientów Biura. Następne spotkanie Grupy zaplanowane jest podczas sesji komitetowej 202. Sesji Rady ICAO. 

W dniu 13 marca odbyło się drugie spotkanie Grupy Doradczej ds. Środowiska (EAG) poprzedzone spotkaniem koordynacyjnym Unii Europejskiej. Podczas spotkania Grupy EAG zaprezentowano stronę internetową Grupy, do której dostęp mają wszyscy członkowie Rady ICAO. Następnie przedstawiono tzw. Program Strawmana dotyczący Globalnych Wskaźników Rynkowych (MBM) dla międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Przedstawiciele krajów BRIC wyrazili swoje wątpliwości i zadali pytania odnośnie przedstawionego dokumentu. Również przedstawiciele państw Unii Europejskiej przedstawili swoje pytania. Podczas spotkania powstała sugestia, aby zsynchronizować spotkania Komitetu ds. Ochrony Środowiska w Lotnictwie (CAEP) i Grupy EAG. Obecni na spotkaniu eksperci z USA i Kanady zaprezentowali swoje opinie. Następnie uczestnik posiedzenia Komitetu CAEP w Waszyngtonie zdał relacje na temat dyskutowanych podczas posiedzenia spraw oraz poinformował o dużych postępach w pracach Komitetu.

Spotkanie Grupy EAG było ostatnim podczas 201. Sesji Rady ICAO. Następna 202. Sesja Rady w Montrealu rozpocznie się 28 kwietnia br. Faza Komitetowa Sesji Rady odbędzie się w dniach od 28 kwietnia do 16 maja 2014 r., Faza Rady od 9 do 27 czerwca 2014 r. 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus