Prezes ULC w zarządzie ECAC

Piotr Samson, Prezes ULC, fot. ULC

20 maja 2020 roku podczas 154. posiedzenia Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego został członkiem Komitetu Koordynacyjnego ECAC – najstarszej europejskiej organizacji lotniczej. Komitet Koordynacyjny jest organem wykonawczym i zarządzającym ECAC, który kieruje pracami tej organizacji.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w formie wideokonferencji, dokonano wyboru dwóch nowych członków Komitetu Koordynacyjnego, w którego skład wchodzi maksymalnie 11 przedstawicieli. Państwa członkowskie ECAC wybrały jednogłośnie pana Piotra Samsona – Prezesa ULC, nominowanego przez Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego Hiszpanii, a także panią Rannia Leontaridi – Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego Wielkiej Brytanii na członków Komitetu Koordynacyjnego ECAC.

Do zadań i kompetencji Prezesa ULC należy m.in. współpraca z organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego.

„Od początku swojej obecności w ULC traktowałem te zadania priorytetowo. Zdawałem sobie sprawę, że zasiadanie w organach decyzyjnych tych organizacji sprawi, iż głos Polski będzie słyszalny. Wybór mojej osoby do Komitetu Koordynacyjnego ECAC mającego m.in. za zadanie przedstawianie stanowiska w imieniu 44 państw na poziomie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz innych regionów na świecie jest dopełnieniem naszej strategii, tj. silnej Polski na lotniczej arenie międzynarodowej” – powiedział Piotr Samson, Prezes ULC.

Przypomnijmy, że Piotr Samson został wybrany w grudniu 2019 r. na 4-letnią kadencję na stanowisko Przewodniczącego Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a także na Zastępcę Przewodniczącego Rady (PC) Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w grudniu 2018 r.

ECAC została powołana w 1955 r. Obecnie składa się z 44 państw członkowskich. Polska została  członkiem ECAC w 1990 r. Obecnie w skład Komitetu Koordynacyjnego ECAC wchodzą Dyrektorzy Generalni Lotnictwa Cywilnego: Szwecji, Francji, Włoch, Niemiec, Czarnogóry, Polski, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus