Przejdź do treści
Piotr Samson, Prezes ULC, fot. ULC
Źródło artykułu

Prezes ULC w zarządzie ECAC

20 maja 2020 roku podczas 154. posiedzenia Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego został członkiem Komitetu Koordynacyjnego ECAC – najstarszej europejskiej organizacji lotniczej. Komitet Koordynacyjny jest organem wykonawczym i zarządzającym ECAC, który kieruje pracami tej organizacji.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w formie wideokonferencji, dokonano wyboru dwóch nowych członków Komitetu Koordynacyjnego, w którego skład wchodzi maksymalnie 11 przedstawicieli. Państwa członkowskie ECAC wybrały jednogłośnie pana Piotra Samsona – Prezesa ULC, nominowanego przez Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego Hiszpanii, a także panią Rannia Leontaridi – Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego Wielkiej Brytanii na członków Komitetu Koordynacyjnego ECAC.

Do zadań i kompetencji Prezesa ULC należy m.in. współpraca z organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego.

„Od początku swojej obecności w ULC traktowałem te zadania priorytetowo. Zdawałem sobie sprawę, że zasiadanie w organach decyzyjnych tych organizacji sprawi, iż głos Polski będzie słyszalny. Wybór mojej osoby do Komitetu Koordynacyjnego ECAC mającego m.in. za zadanie przedstawianie stanowiska w imieniu 44 państw na poziomie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz innych regionów na świecie jest dopełnieniem naszej strategii, tj. silnej Polski na lotniczej arenie międzynarodowej” – powiedział Piotr Samson, Prezes ULC.

Przypomnijmy, że Piotr Samson został wybrany w grudniu 2019 r. na 4-letnią kadencję na stanowisko Przewodniczącego Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a także na Zastępcę Przewodniczącego Rady (PC) Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w grudniu 2018 r.

ECAC została powołana w 1955 r. Obecnie składa się z 44 państw członkowskich. Polska została  członkiem ECAC w 1990 r. Obecnie w skład Komitetu Koordynacyjnego ECAC wchodzą Dyrektorzy Generalni Lotnictwa Cywilnego: Szwecji, Francji, Włoch, Niemiec, Czarnogóry, Polski, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony