Posiedzenie Dyrektorów Generalnych ECAC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC wziął udział w 132 posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego, które odbyło dziś się w Paryżu.

Podczas posiedzenia zgromadzenie omówiło m.in.:

  • raport z działalności Grupy ds. lotnictwa międzynarodowego i zmian klimatu – GIACC

  • raport nt. wspólnego procesu oceny wyposażenia ochrony lotnictwa cywilnego oraz raport dot. Programu ECAC ds.audytu i pomocy technicznej w dziedzinie ochrony lotnictwa

  • inicjatywę organizacji Airport Council International – Europe (ACI-E) – „Airport Carbon Accreditation Scheme” (ACAS) dotyczącą wspólnej metodologii pomiaru, raportowania i redukcji dwutlenku węgla w portach lotniczych państw członkowskich

  • zaaktualizowano informacje nt SAFOBENCH - studium nt. benchmarkingu w nadzorze nad bezpieczeństwem lotniczym.


Dyrektor Generalny Agencji EUROCONTROL D. Mcmillan przedstawił aktualne informacje na temat Flight Efficiency Plan – wspólnej inicjatywy EUROCONTROL – IATA – CANSO.

Zgromadzenie ECAC omówiło również przygotowania do 58 specjalnego posiedzenia Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego, które odbędzie się 27 – 31 sierpnia 2009 r. w Czarnogórze.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus