Przejdź do treści
Port lotniczy Londyn-Gatwick - plan wprowadzenia do rutynowego użytkowania północnego pasa startowego (fot. London Gatwick, Facebook)
Źródło artykułu

Port lotniczy Londyn-Gatwick przedstawił plany wprowadzenia zapasowego pasa startowego do powszechnego użytku

Port lotniczy Londyn-Gatwick (LGW) opublikował plany wprowadzenia do rutynowego użytkowania istniejącego północnego pasa startowego lotniska zlokalizowanego obok głównego pasa startowego. 6 lipca 2023 r., wniosek, znany jako Zezwolenie na Rozbudowę (DCO), został złożony w Inspektoracie Planowania (PINS).

Zarząd lotniska Gatwick twierdzi, że drugi pas startowy stworzy 14 000 nowych miejsc pracy i każdego roku wniesie 1 mld funtów do gospodarki regionu. 78% mieszkańców, którzy wyrazili opinię na temat dodatkowego pasa startowego, podobno popiera plany Gatwick, które zapewniłyby ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy.

Na rzecz lokalnych społeczności zostaną podjęte znaczące zobowiązania, w tym prawnie wiążące umowy dotyczące kontroli hałasu i redukcji emisji dwutlenku węgla. Gwarancja „obwiedni akustycznej” gwarantuje, że w ciągu dziewięciu lat od otwarcia północnego pasa startowego działalność lotniska będzie generować mniej hałasu niż w 2019 r.

Lotnisko obiecuje również, że pas startowy Northern nie będzie używany w godzinach od 23:00 do 6:00. Zwiększyłoby to również liczbę domów kwalifikujących się do programu izolacji akustycznej z obecnych 2000 do 4300. Północny pas startowy jest obecnie wykorzystywany jako droga kołowania i jest dostępny tylko wtedy, gdy główna droga startowa jest wyłączona z użytku.

Planuje się również zmianę położenia środkowej linii północnego pasa startowego o 12 metrów na północ, aby umożliwić operacje na dwóch pasach startowych. Budowa mogłaby rozpocząć się w 2025 roku i być zakończona do końca dekady. Lotnisko Gatwick obiecuje również znaczną modernizację dróg, w tym wiadukt oddzielający lotnisko i ruch lokalny.

„Plan Northern Runway pomoże zabezpieczyć długoterminową przyszłość lotniska i dobrobyt gospodarczy dla tysięcy rodzin, firm i przyszłych pokoleń w całym regionie” – powiedział Stewart Wingate, dyrektor generalny Gatwick Airport. „Jeśli zostanie zatwierdzony, nasz plan poprawi również funkcjonowanie lotniska, zaspokoi przyszłe zapotrzebowanie pasażerów i zwiększy konkurencję na londyńskim rynku lotnisk, zapewniając nowe ważne połączenia międzynarodowe w celu wsparcia „Globalnej Wielkiej Brytanii”.

Wingate dodał: „Działania konsultacyjne i angażujące w ciągu ostatnich dwóch lat były niezwykle cenne w kształtowaniu naszych planów, aby jak najlepiej spełniały potrzeby i wymagania lokalnej ludności, a także naszych linii lotniczych, pasażerów i innych zainteresowanych stron. Jesteśmy przekonani, że nasze plany są dobrze przemyślane zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym”.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony