Przejdź do treści
Ankieta AOPA GAMA 2023
Źródło artykułu

Pomóż AOPA ulepszyć GA – weź udział w krótkiej ankiecie internetowej 2023

Przedsięwzięcie GAMA-IAOPA Europe General Aviation Survey ma na celu zgromadzenie danych dotyczących europejskiego lotnictwa ogólnego. Co roku Stowarzyszenie Producentów Lotnictwa Ogólnego (GAMA) oraz Stowarzyszenie Pilotów i Właścicieli Samolotów (AOPA), przy wsparciu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zapraszają do udziału w ankiecie na temat lotnictwa ogólnego w Europie 2023.

Aby uczynić lotnictwo ogólne w Europie bezpieczniejszym, bardziej przystępnym cenowo i dostępnym dla szerszej publiczności, GAMA i IAOPA zobowiązały się, przy wsparciu EASA i AERO Messe, do lepszego zrozumienia rozmiaru, zakresu i zmian zachodzących w GA w całej Europie.

Dokładne dane dotyczące statków powietrznych i wykonywanych na nich operacjach są podstawowym czynnikiem umożliwiającym zarówno organom regulacyjnym, jak i przemysłowi skuteczne ukierunkowanie inicjatyw poprawy bezpieczeństwa, promocji i stanowienia przepisów. Ponadto dokładniejsze dane dotyczące lotnictwa ogólnego w Europie można wykorzystać do ilościowego określenia korzyści ekonomicznych, jakie ten sektor przynosi europejskiemu społeczeństwu i gospodarkom poszczególnych krajów.

Jest to szczególnie cenne w przypadku wspierania rzecznictwa politycznego, takiego jak zachęcanie do dotacji na nowy sprzęt, utrzymywania lokalnych lotnisk i opowiadania się za bardziej proporcjonalnymi zasadami bezpieczeństwa.

Ankieta AOPA 2023

Ankieta GAMA-IAOPA 2023

Celem tego cyklicznego badania jest dotarcie do jak największej liczby właścicieli/operatorów statków powietrznych w większości z 32 państw członkowskich EASA, co ma umożliwić dokonanie dokładnych i reprezentatywnych szacunków dotyczących eksploatacji konstrukcji lotniczych GA. Przesłane odpowiedzi będą poufne i nie będą udostępniane opinii publicznej lub organom regulacyjnym, ani też nie będą wykorzystywane do celów marketingowych i komercyjnych.

Dane zagregowane (europejskie, krajowe, według kategorii statku powietrznego lub kategorii operacji) będą bezpłatnie udostępniane publicznie i udostępniane organom regulacyjnym, takim jak EASA, w celu wspierania ocen skutków regulacji i innych zastosowań. 


Link do ankiety z 2023 r. i raportów z poprzednich lat

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony