Przejdź do treści
Serafina Ogończyk-Mąkowska za sterami śmigłowca (fot. Serafina Ogończyk-Mąkowska, Facebook)
Źródło artykułu

Polka na czele FAI Rotorcraft Commission

W dniach 10 i 11 marca 2023 roku w Lozannie w siedzibie FAI odbyło się doroczne spotkanie plenarne delegatów Komisji Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.

Międzynarodowa Federacja Lotnictwa – Fédération Aéronautique Internationale (FAI), rejestrująca rekordy lotnicze, wydająca przepisy w tym zakresie, organizująca międzynarodowe zawody, przyznająca ogólnoświatowe odznaczenia (np. medal Blériota, medal Lilienthala) i dyplomy (np. Tissandiera) oraz zrzeszająca narodowe aerokluby, powstała w 1905 roku w Paryżu. Kodeks Sportowy FAI obejmuje swoim zakresem trzy główne obszary: po pierwsze – zorganizowane imprezy sportowe, takie jak mistrzostwa i zawody, po drugie – rekordy, i po trzecie – weryfikację określonych wyników na cele certyfikatów kompetencji i odznak. Za ustalanie zasad dla zawodów śmigłowcowych jest odpowiedzialna Międzynarodowa Komisja wiropłatów (FAI Rotorcraft Commision). Wszystkie międzynarodowe mistrzostwa FAI wiropłatów, zawody i działania związane z rekordami są prowadzone pod kierownictwem Komisji wiropłatów FAI (CIG).

Po raz pierwszy na czele komisji FAI (CIG) stanęła kobieta. Głosami delegatów został wyłoniony nowy Prezydent FAI (CIG) – Serafina Ogończyk-Mąkowska z Polski. Nowa prezydent jest aktywną uczestniczką międzynarodowych zawodów śmigłowcowych oraz zawodowym pilotem samolotowym. 

Serafina Ogończyk-Mąkowska ukończyła podyplomowe studia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie na wydz. Bezpieczeństwo Lotnicze (2021- 2022). Tytuł dyplomowej pracy na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego w Dęblinie: "Lotnictwo sportowe: obszary działalności, formy organizacyjne, rodzaje sportów lotniczych oraz rodzaje konkurencji w sportach śmigłowcowych". Ukończyła też studia hebrajskiego na uniwersytecie w Tel Awiwie (2014, 2015, 2016), mgr prawa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr filologii rosyjsko-angielskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); podyplomowe studia dyplomacji (Collegium Civitas).

Nowa Prezydent FAI (CIG) posiada uprawnienia Lotnicze: ME, IR, Cpl (A), Ppl (H).

Serafina Ogończyk-Mąkowska (fot. Serafina Ogończyk-Mąkowska, Facebook)

Doświadczenie międzynarodowe: 
Polska delegatka organizacji pracodawców do Brukseli – aktywny udział w seminariach organizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli; wielokrotna laureatka Medalu Europejskiego (min. za Kreowanie wizerunku na Rynku Europejskim, Partner Firm Zagranicznych, Promocja Polski). Laureatka tytułu Ambasador Polskiej Gospodarki. Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, sędzia sądu polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Publikacje: autorka wywiadów (min. dotyczących awiacji), artykułów, felietonów, red. naczelna businessowego magazynu Business&Beauty; publikacje dotyczące języka dyplomacji; odczyty artykułów min. podczas międzynarodowych konferencji koncentrujących się na problemie polsko – wschodniosłowiańskich kontaktów językowych ze szczególnym uwzględnieniem recepcji transferu kultur. Publikacja – pt. „Zarys specyfiki zapożyczeń we współczesnym rosyjskim i polskim języku prawnym // Acta Polono-Ruthenica. – T. 11 (2006), s. 373-378.

Organizatorka konferencji międzynarodowych, współpraca z urzędami miast w zakresie organizacji imprez masowych, prowadzenie paneli dyskusyjnych, konferencji. Organizatorka międzynarodowych śmigłowcowych mistrzostw w rundzie do Pucharu Świata. Międzynarodowy śmigłowcowy sędzia sportowy.

Tytuły, nagrody: prawnik, filolog angielski, filolog rosyjski, członkini stowarzyszenia HeliSport, członkini Śmigłowcowej Kadry Narodowej, międzynarodowy śmigłowcowy sędzia sportowy, członkini SEA – Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, członkini Stowarzyszenia Polskie Media, laureatka Medalu Europejskiego, laureatka konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, właścicielka firmy – laureatka tytułu Firma Dobrze Widzian, redaktor naczelna biznesowego magazynu, laureatka tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2013, Sukces Roku w Biznesie 2014, Kobieta Przedsiębiorcza 2014 SFBCC.

Serafina Ogończyk-Mąkowska za sterami śmigłowca (fot. Serafina Ogończyk-Mąkowska, Facebook)2
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony