Przejdź do treści
Źródło artykułu

Mikrosamolotem do Danii ze specjalnym zezwoleniem

Piloci mikrolotów, którzy chcą wykonać lot w duńskiej przestrzeni powietrznej, muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że miejscowy Urząd Lotnictwa Cywilnego wymaga uzyskania pozwolenia na lot w przypadku wlotu zarejestrowanych za granicą konstrukcji tego typu.

Odpowiedzialność za wydawanie zezwoleń na lot została delegowana na Danish Ultralight Flying Association (DULFU) i wydawana jest w sposób niebiurokratyczny, z krótkim czasem przetwarzania i bezpłatnie dla samolotów o masie do 475 kg. Pomimo faktu, że w 2018 r. EASA otworzyła drzwi dla mikrolotów klasy 600 kg i pomimo kilkuletniego lobbowania DULFU, Duński Urząd Lotnictwa Cywilnego w dalszym ciągu nalega na utrzymanie dla tych statków powietrznych limitu MTOM na poziomie 475 kg.

Pilot zarejestrowanego za granicą mikrolotu o maksymalnej masie startowej powyżej 475 kg jest zatem zobowiązany do złożenia wniosku o zezwolenie na wlot do duńskiej przestrzeni powietrznej bezpośrednio do Duńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego z odpowiednią opłatą i nieokreślonym czasem przetwarzania wniosku.
Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej DULFU: LINK

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony