Lotnictwo przyjazne środowisku

biopaliwo-kanister

W siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu odbyło się sympozjum poświęcone zastosowaniu paliw alternatywnych w lotnictwie.

Podczas spotkań dyskutowano nad zrównoważonym rozwojem lotnictwa w kontekście emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Przedstawiono aktualny stan prac nad wdrożeniem biopaliw do powszechnego użytku przez operatorów lotniczych. Poruszono zarówno obszary związane z produkcją biopaliw, jak również ich certyfikacją oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wśród prelegentów byli przedstawiciele przemysłu lotniczego, organizacji ekologicznych, władz lotniczych oraz nauki.

Należy podkreślić, że powszechne zastosowanie biopaliw przez producentów lotniczych może okazać się konieczne ze względu na coraz bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające wielkość emisji substancji do powietrza, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla. M.in. dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych, transport lotniczy mógłby się rozwijać w sposób emisyjnie neutralny (przyjmuje się zerowy bilans emisji biomasy).

Szczegółowy program spotkań oraz prezentacje prelegentów można znaleźć na stronach ICAO.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus