Przejdź do treści

List otwarty ATCEUC do europejskich instytucji lotniczych

Niniejszym publikujemy list otwarty przewodniczącego ATCEUC (Air Traffic Controllers European Unions Coordination) Volkera Dicka, który 4 marca wystosował go do europejskich instytucji lotniczych. Dokument ten nawiązuje do kwestii związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w europejskiej przestrzeni powietrznej w kontekście konfliktu, który toczy się na Ukrainie.


Pełna treść dokumentu (źródło: Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego):

Dramatyczne wydarzenia związane z wojną w Ukrainie mają silny wpływ na europejski i światowy ekosystem lotniczy, oprócz zniszczenia i utraty życia ludzkiego. Liczba lotów, dostępność przestrzeni powietrznej i sam schemat ruchu lotniczego są teraz zupełnie inne od wszelkich prognoz sporządzonych w niedalekiej przeszłości.

Te zmiany dotyczą nie tylko krajów graniczących ze strefą wojny, ale całej Europejskiej przestrzeni powietrznej.
Chociaż popieramy każdą inicjatywę prowadzoną przez instytucje europejskie w celu zakończenia wojny, należy podkreślić, że pomimo obciążeń jakich doświadczają Służby Kontroli Ruchu Lotniczego (ATM) ich usługi są nadal regularnie świadczone dla wszystkich statków powietrznych.

Podobnie jak podczas wybuchu pandemii COVID-19, ponownie pilne jest wydanie Aktu Ustawodawczego uznającego wojnę w Ukrainie za typowy przypadek „siły wyższej”, co nieuchronnie prowadzi do zawieszenia lub radykalnej zmiany planów skuteczności działania zatwierdzonych w ramach RP3, aby zapewnić, że dotknięci nimi Usługodawcy Służb Żeglugi Powietrznej (ANSP) zdolni będą utrzymać bazę finansową niezbędną do dalszego bezpiecznego i sprawnego świadczenia swoich usług. Rola Służb ATM po raz kolejny będzie fundamentalna w umożliwieniu bezpiecznej i szybkiej odbudowy Ukrainy i krajów Europy Wschodniej zaraz po zakończeniu wojny.

COVID-19 miał wpływ na wszystkie ANSP, niektórym ledwo udało się przetrwać. Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej wpłynie na ich możliwość przetrwania, a my musimy działać wspólnie, aby wspierać je jako krytyczną europejską infrastrukturę.

ATCEUC wzywa do natychmiastowego działania w celu zapewnienia niezbędnego finansowania europejskich ANSP oraz do rozważenia konsekwencji jakie wojna w Ukrainie będzie miała dla przyszłej roli ATM.

ATCEUC pozostaje do dyspozycji, oferując wsparcie w każdy możliwy sposób.


Z poważaniem,
Volker Dick
Przewodniczący ATCEUC


Dokument w wersji oryginalnej:

FacebookTwitterWykop

Nasze strony