ICAO World Aviation Forum

ICAO World Aviation Forum

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniach od 23 do 25 listopada 2015 roku w Montrealu odbędzie się ICAO World Aviation Forum. Forum przeznaczone jest dla ministrów infrastruktury, dyrektorów generalnych lotnictwa cywilnego, a także dla kluczowych partnerów z przemysłu lotniczego i przedstawicieli sektora finansów.

Celem spotkania jest podkreślenie socjo-ekonomicznych korzyści płynących ze skutecznego wsparcia sektora lotnictwa cywilnego, skuteczniejsze wsparcie wdrożenia i tworzenia projektów z zakresu lotnictwa cywilnego z naciskiem na wdrożenie standardów i rekomendowanych praktyk ICAO (tzw. SARPs), a także poprawa współpracy pomiędzy państwami, przemysłem lotniczym, światem biznesu oraz ICAO. W programie przewidziano sesje panelowe oraz warsztaty, w czasie których uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać zaprezentowane w czasie Forum informacje i przekuć je na realne wyniki.

W Forum udział wezmą m.in. państwa członkowskie ICAO, organizacje międzynarodowe i regionalne (Bank Światowy, OECD), przedstawiciele przemysłu i interesariusze z sektora finansowego (IATA, ACI, CANSO, banki rozwoju regionalnego).

Więcej informacji na temat forum można znaleźć na stronie www.icao.int/meetings/iwaf2015

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus