Przejdź do treści
Źródło artykułu

EASA: Zarządzanie wpływem zmian klimatycznych na lotnictwo

Jedną z głównych misji EASA jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska w dziedzinie lotnictwa, co obejmuje zmniejszenie wpływu sektora lotniczego na klimat.  

Jako konsekwencja kryzysu klimatycznego zmiana klimatu wpływa również na lotnictwo, a coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe powodują coraz większe narażenie lotnictwa na zagrożenia pogodowe.  

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla pasażerów i pracowników branży lotniczej jest najważniejsze. Dlatego też dostosowanie lotnictwa do zmiany klimatu jest jednym z priorytetów EASA. 

W jaki sposób zmiana klimatu może wpłynąć na bezpieczeństwo lotnicze?

W raporcie Zmiana Klimatu 2021: Fizyczne Podstawy Naukowe Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) wyjaśnia, że każdy wzrost średniej globalnej temperatury powietrza przy powierzchni potęguje skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak burze, huragany, fale upałów, obfite opady, powodzie, susze itp.     

Tego rodzaju poważne zdarzenia pogodowe są źródłem zagrożeń (wejście w strefę opadu gradu, uderzenie pioruna, zalanie drogi startowej, uskok wiatru na małej wysokości itp.). Ponadto prace badawcze wskazują, że zmiana klimatu może również zwiększyć narażenie lotnictwa na turbulencje w warunkach bezchmurnych, choć zagrożenie to nie jest związane z poważnymi zdarzeniami pogodowymi.

Zagrożenia te mogą mieć wpływ na przykład na:

  • operacje lotnicze;
  • zdatność statku powietrznego do lotu (w skrócie – jego zdolność do bezpiecznego latania) oraz jego osiągi;
  • niezawodność i wydajność sprzętu służb zarządzania ruchem lotniczym i żeglugi powietrznej oraz służb bezpieczeństwa portów lotniczych, które mogą zostać ograniczone, jeśli staną się bardziej narażone na nieprzewidziane warunki pogodowe.

Z badań przeprowadzanych przez różne organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) i Eurocontrol, wynika, że wiele przedsiębiorstw w sektorze lotnictwa szykuje się na wpływ zmiany klimatu na swoją działalność lub już jego doświadcza.

Działania EASA na rzecz przystosowania lotnictwa do zmiany klimatu

W 2021 r. EASA uznała, że wiedza naukowa niezbędna do oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu często nie jest dostępna dla podmiotów z branży lotniczej, a w celu wypełnienia tej luki konieczna jest współpraca między naukowcami, a ekspertami z dziedziny lotnictwa.

Zatem w 2022 r. EASA powołała grupę zadaniową pod kierunkiem komitetu naukowego, która miała dokonać przeglądu i podsumowania prac naukowych dotyczących przeszłych i przyszłych tendencji w zakresie zagrożenia pogodowego.  

Ponadto EASA zainicjowała w 2023 r. europejską sieć ds. wpływu zmiany klimatu na lotnictwo (EN-ICCA), dużą sieć ekspertów z dziedziny lotnictwa, krajowych władz lotniczych, organizacji badawczych i krajowych służb meteorologicznych. Sieć ta wspiera zainteresowane strony z branży lotniczej w zakresie lepszego przygotowania się na wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo oraz naukowców w określaniu priorytetów badawczych dotyczących wpływu zmiany klimatu na sektor lotnictwa.

Oceny i zalecenia opracowane przez Komitet Naukowy EASA oraz EN-ICCA pomogą sektorowi lotnictwa i EASA w jak najlepszym zarządzaniu skutkami zmiany klimatu i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie.

Przystosowanie się do zmiany klimatu jest strategicznym priorytetem UE

W 2021 r., na poziomie Unii Europejskiej (UE) Komisja Europejska przyjęła „strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”. Ponadto tak zwane „Europejskie prawo o klimacie” zawiera wymóg, aby instytucje Unii i państwa członkowskie „zapewniały ciągłe postępy w zwiększaniu zdolności przystosowawczych, wzmacnianiu odporności i zmniejszaniu podatności na zmianę klimatu”.

Bądź na bieżąco – śledź EASA Light

EASA będzie udostępniać najnowsze informacje na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w lotnictwie. Jeśli chcesz być na bieżąco, utwórz konto i obserwuj EASA Light.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony