Przejdź do treści
Piloci w kokpicie w załodze jednoosobowej
Źródło artykułu

EASA: Wykonywanie operacji lotniczych w jednoosobowym składzie załogi (eMCO)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała dokument ToR RMT.0739 Issue 1 odnoszący się wykonywania operacji lotniczych w jednoosobowym składzie załogi.

Przemysł lotniczy stale rozwija technologię i automatyzację, które poprawiają bezpieczeństwo i wydajność operacyjną. Wykazano, że technologiczne osiągnięcia zwiększają odporność systemów statku powietrznego, a czynności wykonywane przez pilota są lepiej wspierane, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność.

W branży trwają obecnie prace rozwojowe nad technologiami umożliwiającymi bezpieczne pilotowanie dużych samolotów pasażerskich przez jednego pilota w fazie lotu na wysokościach przelotowych (eMCO – rozszerzone operacje przy minimalnym składzie załogi). Integracji postępu technologicznego muszą towarzyszyć wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia równoważnego lub wyższego poziomu bezpieczeństwa operacji, takich jak obecność zaawansowanych systemów w kokpicie odciążających pilota, dodatkowe środki ułatwiające podejmowanie decyzji przez pilota, możliwość radzenia sobie z niezdolnością pilota do pracy, skuteczne zarządzanie zmęczeniem i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, a także uwzględnianie czynników ludzkich, aspektów psychicznych i psychologicznych.

Jednakże przejście z załogi składającej się z dwóch pilotów do załogi jednoosobowej w określonych momentach fazy lotu niewątpliwie będzie wymagało zmian w procedurach operacyjnych, koordynacji załóg, wykorzystaniu automatyzacji oraz w sposobie, w jaki role i obowiązki pilotów, ATC i operatora są połączone w celu utrzymania oczekiwanego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Modyfikacje te wymagają przeglądu ról i zadań wymaganych od wszystkich stron w środowisku operacyjnym.

Z punktu widzenia regulacyjnego obecne przepisy UE dotyczące operacji lotniczych wymagają, aby w przypadku operacji CAT na statkach powietrznych o maksymalnej operacyjnej konfiguracji miejsc pasażerskich (MOPSC) powyżej dziewięciu oraz w przypadku wszystkich samolotów turboodrzutowych, za sterami zasiadało dwóch pilotów. Jedynymi statkami powietrznymi, które mogą być pilotowane przez załogę jednoosobową zgodnie z przepisami dotyczącymi lotów według wskazań przyrządów (IFR) lub w nocy, są samoloty turbośmigłowe o MOPSC wynoszącej dziewięć lub mniej.

Zadanie to ma na celu opracowanie ram regulacyjnych, które pozwolą na bezpieczne wdrożenie eMCO, przy jednoczesnym sprostaniu związanym z nim wyzwaniom i zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa co najmniej równoważnego z tym, który jest obecnie zapewniany przez dwuosobowe obsady kokpitu.

ToR RMT.0739 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony