Przejdź do treści
Lilium w locie (fot. Lilium/FB)
Źródło artykułu

EASA publikuje pierwszą na świecie propozycję oceny hałasu generowanego przez taksówki powietrzne

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała pierwszą na świecie propozycję oceny hałasu generowanego przez taksówki powietrzne, odpowiadając na jeden z głównych problemów społecznych związanych z tym nowym środkiem transportu miejskiego.

Specyfikacje techniczne ochrony środowiska (EPTS) mają zastosowanie do elektrycznych statków powietrznych pionowego startu i lądowania (eVTOL) napędzanych wieloma pionowymi, nie przechylającymi się, równomiernie rozmieszczonymi wirnikami.

„Kiedy pod koniec 2021 r. EASA przeprowadziła ogólnoeuropejską ankietę dotyczącą miejskiej mobilności lotniczej, uczestnicy podkreślili hałas, obok kwestii środowiskowych i ogólnego bezpieczeństwa, jako jeden z głównych problemów związanych z taksówkami powietrznymi,” – powiedział dyrektor wykonawczy EASA, Patrick Ky. „Niniejsza propozycja uwzględnia te obawy, opisując sposoby pomiaru wytwarzanego hałasu i ustalając limity, aby zapewnić, że zanieczyszczenie hałasem nie jest nadmierne”.

Dokument EPTS określa zharmonizowane kryteria oceny hałasu, które mogą być stosowane w certyfikacji typu tego statku powietrznego obsługującego eVTOL. Celem jest osiągnięcie wysokiego, jednolitego poziomu ochrony środowiska i zapobieżenie znacznemu szkodliwemu wpływowi hałasu na zdrowie ludzi w UE, zgodnie z rozporządzeniem podstawowym EASA. Zawiera on również obowiązujące specyfikacje techniczne i procedury dotyczące hałasu oraz maksymalne dopuszczalne poziomy hałasu.

Proponowane specyfikacje mają na celu wypełnienie luki regulacyjnej i jako punkt wyjścia przyjęły zharmonizowaną na szczeblu międzynarodowym normę certyfikacji hałasu mającą zastosowanie do ciężkich śmigłowców, aby zapewnić równe szanse i porównywalność technologii. Określone procedury są w razie potrzeby dostosowywane do charakterystyki statku powietrznego eVTOL.

Ponadto opracowano ocenę hałasu zawisu, aby pomóc w ocenie hałasu operacji w pobliżu wertiportów, czyli miejsc, w których te statki powietrzne będą startować i lądować. Maksymalne dopuszczalne poziomy hałasu są identyczne z najnowszymi limitami dla ciężkich śmigłowców określonymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO załącznik 16, tom I, rozdział 8.4.2).

Dokument EPTS jest otwarty do konsultacji społecznych do 15 czerwca 2023 r. Komentarze można zgłaszać klikając w ten link: Comment Response Tool (CRT).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.easa.europa.eu

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony