Przejdź do treści
Źródło artykułu

DHL: globalizacja odporna nawet w obliczu postępującej separacji na linii USA – Chiny

DHL i New York University Stern School of Business opublikowały nowy raport DHL Global Connectedness Index 2022, stanowiący gruntowną analizę stanu globalizacji i jej perspektyw. Weryfikacja danych pochodzących ze 171 krajów i terytoriów ujawnia, w jaki sposób przepływy handlu, osób, kapitału oraz informacji zmieniły się na całym świecie. 

Raport pokazuje, że przepływy międzynarodowe były wyjątkowo odporne w obliczu m.in. pandemii Covid-19 czy wojny w Ukrainie. W połowie minionego roku międzynarodowy handel towarami przewyższył poziomy sprzed pandemii o 10%. Natomiast podróże międzynarodowe w 2022 r. uległy podwojeniu w porównaniu z 2021 r. Pozostały jednak na poziomie o 37% niższym niż w 2019 r.

Najnowsze dane DHL Global Connectedness Index wyraźnie obalają wyobrażenie na temat globalizacji poruszającej się na wstecznym biegu – podsumowuje John Pearson, CEO DHL Express. – Globalizacja to nie tylko modne słowo, to potężna siła, która zmieniła nasz świat na lepsze. Dzięki przełamywaniu barier, otwieraniu rynków i tworzeniu możliwości pozwoliła jednostkom, przedsiębiorstwom i całym narodom na niespotykany dotąd rozkwit i rozwój. Wspierając globalizację, możemy budować lepszą przyszłość zapewniającą korzyści nam wszystkim. To też szansa, by stworzyć świat, który jest bardziej połączony, lepiej prosperujący i bardziej nastawiony pokojowo niż kiedykolwiek przedtem.

Geopolityczna rywalizacja USA i Chin wpływa na relacje handlowe

Z najnowszego raportu DHL wynika, że gospodarki USA oraz Chin uniezależniają się od siebie na wielu płaszczyznach. Gdy spojrzymy na analizowane w raporcie obszary amerykańskich przepływów handlu, kapitału, informacji i osób (takie jak eksport towarów, transakcje fuzji i przejęć oraz współpraca w zakresie badań naukowych), ich udział od 2016 r. w odniesieniu do Chin zmniejszył się w przypadku 8 z 11 analizowanych obszarów. 

W tym samym okresie udział przepływów chińskich w odniesieniu do USA zmalał w przypadku 7 z 10 rodzajów. Niemniej jednak, USA i Chiny nadal są połączone znacznie większymi przepływami niż jakiekolwiek dwa inne kraje, które nie mają wspólnej granicy. Co więcej, dane pokazują, że do tej pory uniezależnienie się od siebie tych dwóch krajów nie doprowadziło do większej destabilizacji globalnych przepływów między rywalizującymi blokami państw.

Rośnie średnia odległość przepływów międzynarodowych

Analizy wskazują, że przewidywania dotyczące przejścia od globalizacji do regionalizacji – przynajmniej jak do tej pory – nie spełniły się. Średnia odległość, jaką pokonują przepływy handlu, kapitału, informacji i osób wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Co więcej, podczas pandemii Covid-19 przepływy handlowe rozciągnęły się nawet na większe odległości. Jedynym obszarem, który wyraźnie wykazuje w ostatnim czasie przestawienie na regionalizację, są przepływy osób. Jest to efekt radykalnej zmiany wzorców podróżowania podczas pandemii Covid-19.

Regionalizacja może przynieść znaczne korzyści biznesowe. Wiele firm koncentruje się dzisiaj na przykład na nearshoringu, czyli skracaniu łańcucha dostaw. Dlatego pytanie, czy wymiana handlowa stanie się w przyszłości znacznie bardziej zregionalizowana, pozostaje otwarte – mówi Tomasz Buraś, prezes DHL Express Polska.

Rosnąca pozycja Polski

Z raportu wynika, że sytuacja Polski jest coraz lepsza, a wskaźnik globalizacji Polski na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrósł z około 55 do 68. Obecnie nasz kraj zajmuje 25 miejsce na świecie, awansując o 8 pozycji w stosunku do 2019 roku. W obszarze globalnych przepływów wyprzedzamy m.in. Hiszpanię, Włochy, Portugalię czy Japonię.

Raport pokazuje, że Polska nie tylko się rozwija, ale też zajmuje znaczącą pozycję na świecie. Natomiast istotne jest przeanalizowanie poszczególnych wskaźników, które brane są pod uwagę. Można tu zaobserwować, że najbardziej dynamicznie rozwija się wymiana handlowa. Obecnie zajmujemy 15 miejsce, które jest o 6 pozycji lepsze niż w 2019 roku. Niemal tak samo dobrze jako kraj radzimy sobie w przepływie informacji, gdzie zajmujemy 15 miejsce, a nasza pozycja nie zmieniła się w ostatnim czasie. Warto też wspomnieć o umacniajacej się wymianie kapitałowej, co przełożyło się na awans Polski o 6 pozycji. Jednak najbardziej zastanawiające wnioski przynosi filar badający przepływy ludzi. Tu obserwujemy spadek notowań liczbowych przy jednoczesny wzroście pozycji w stosunku do innych krajów. Te dane pokazują, jak wydarzenia na śwecie w ciagu ostatnich lat przełożyły się na ludzkość. Reasumując, Polska ma bardzo mocną pozycję na świecie, co napawa optymizmem, ponieważ im wyższy wskaźnik globalizacji tym wywiększe szanse na dobre życie i prace oraz lepszy potencjał rozwoju biznesu – komentuje prezes DHL Express Polska. 

Wśród krajów, na które Polska ma największy wpływ, są: Niemcy (33%), Wielka Brytania (5%), Holandia (5%), Francja (4%), Ukraina (4%), Włochy (4%), Czechy (4%), Stany Zjednoczone (3%), Chiny (3%). 

Polska gospodarka odgrywa kluczową rolę w państwach sąsiadujących, takich jak Słowacja, Litwa, Czechy czy Ukraina. W przypadku Niemiec nasz udział w ich przepływach wynosi 6%, co czyni nas czwartym największem partnerem handlowym tego kraju – dodaje Tomasz Buraś. 

Holandia na szczycie listy najbardziej powiązanych globalnie krajów

W rankingu krajów DHL Global Connectedness Index 2022 Holandia ponownie okazała się najbardziej powiązanym globalnie krajem. Singapur zajął drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej i pierwsze pod względem wielkości przepływów międzynarodowych względem przepływów krajowych. Natomiast Wielka Brytania wykazuje najbardziej globalnie rozproszone przepływy.

Pełna treść raportu w języku angielskim jest dostępna na stronie dhl.com/gci.

DHL Global Connectedness Index

Publikowany regularnie od 2011 r. DHL Global Connectedness Index przedstawia dane w zakresie globalizacji, analizując 13 rodzajów przepływów handlu międzynarodowego, osób, kapitału i informacji. Edycja z 2022 r. bazuje na ponad czterech milionach danych ze 171 krajów, co stanowi 99,7% światowego produktu krajowego brutto i 96% światowej populacji. Zbiór 171 jednostronicowych profili krajów zawiera zwięzłe podsumowania wzorców globalizacyjnych poszczególnych państw.

Raport powstał na zlecenie DHL, a jego autorami są Steven A. Altman i Caroline R. Bastian z New York University Stern School of Business.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony