Przejdź do treści
Źródło artykułu

Airbus uruchamia projekty badawczo-rozwojowe finansowane z Europejskiego Funduszu Obronnego

Airbus uruchomił dwa projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności, które koordynuje w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF 2021). W lipcu 2022 r. Komisja Europejska wybrała między innymi osiem wspólnych projektów, w których bierze udział Airbus, obejmujących różne innowacyjne obszary technologiczne. EDF promuje współpracę między firmami i instytutami badawczymi różnej wielkości i pochodzenia, wzmacniając odporność i strategiczną autonomię Europy.

Wśród 61 międzynarodowych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności, które zostały wybrane i dofinansowane kwotą 1,2 miliarda euro, Airbus Defence and Space koordynuje projekt „chmury militarnej” European Defence Operational Collaborative Cloud (EDOCC), a Airbus Helicopters koordynuje unijny projekt technologii dla wiropłatów nowej generacji (ENGRT). Umowy na te projekty zostały podpisane w grudniu 2022 roku.

Efektem EDOCC ma być wirtualna platforma służąca do zwiększenia interoperacyjności, skuteczności i odporności operacji wojskowych, wymagających współpracy na polu walki. W ramach projektu zostaną zbadane, zaprojektowane i zweryfikowane koncepcyjnie platformy wirtualne oraz opracowana pierwsza wersja katalogu usług, przy jednoczesnym określeniu odpowiednich standardów i technologii zapewniających dużą szybkość działania i interoperacyjność.

ENGRT skupi się na analizie i zrozumieniu potrzeb europejskich sił zbrojnych w zakresie operacji wiropłatowych po 2030 r. Partnerzy projektu zbadają koncepcję operacji śmigłowcowych  i zdefiniują kluczowe technologie potrzebne dla przyszłych wiropłatów wojskowych. Zbadają alternatywne koncepcje i architektury wiropłatów. Projekt ten utoruje drogę dla nowej generacji wiropłatów militarnych w Europie.

Airbus jest także partnerem w sześciu kolejnych międzynarodowych projektach EDF, gdzie wniesie wiedzę fachową w następujących obszarach badań i rozwoju: standaryzacja współpracy w działaniach powietrznych; ulepszony kokpit załogi; europejski chroniony waveform dla łączności satelitarnej; analiza zagrożeń cybernetycznych; zaawansowane technologie radiolokacyjne; zaawansowane komponenty do radiostacji.

Europejski Fundusz Obronny ma do wydania 8 mld euro do 2027 roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony