Przejdź do treści
Źródło artykułu

Straż Graniczna szuka kandydatów do pracy w placówce na lotnisku w Radomiu

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby w placówce działającej na lotnisku w Radomiu – poinformowała PAP rzeczniczka nadwiślańskiego oddziału kpt. SG Dagmara Bielec.

Obecnie w placówce Straży Granicznej (SG) w Radomiu pracuje ok. 60 osób. Lotnisko w tym mieście ma rozpocząć działalność wiosną.

Kandydaci do SG muszą być pełnoletni, niekarani, mieć polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie.

"Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, szerokie perspektywy rozwoju, a także szansę wyboru specjalizacji w wielu dziedzinach, m.in. jako ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji, kontroler ruchu granicznego, pirotechnik bądź funkcjonariusz w zespole interwencji specjalnych, technik kryminalistyczny czy też przewodnik psa służbowego" – powiedziała kpt. Bielec.

Dodała, że pracę w SG mogą znaleźć także osoby z zacięciem informatycznym, logistycy oraz absolwenci lub studenci prawa.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Następnie kierowany jest na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po jej pozytywnym przejściu, kandydaci poddani są komisji lekarskiej, która ustala ich zdolność do służby.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, funkcjonariusz mianowany jest na stanowisko kontrolera. Za pracę w placówce w Radomiu otrzymuje wówczas wynagrodzenie w wysokości 5 tys. 486 zł netto, o ile nie ukończył 26 roku życia i jest zwolniony z podatku dochodowego. W przypadku osób po 26 roku życia – objętych podatkiem dochodowym – wynagrodzenie wynosi ok. 5 tys. 100 zł.

Rzeczniczka podkreśliła, że przyszli funkcjonariusze mogą również liczyć na dodatek na remont mieszkania lub za brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Każdemu funkcjonariuszowi SG przysługuje ponadto tzw. "mundurówka" i "trzynastka", a także dofinansowanie do wypoczynku. Funkcjonariusz SG nabywa prawa emerytalne po 25 latach służby. Dostaje nagrody jubileuszowe i motywacyjne, z kolei od marca br. dodatek graniczny, a jeżeli służba jest pełniona w jednostkach na terenie Warszawy, także dodatek stołeczny.

W tym roku Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zamierza przyjąć w sumie 160 funkcjonariuszy do pracy w: Radomiu, Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Bydgoszczy, Łodzi i Lesznowoli. Szczegółowe informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce Rekrutacja do służby w SG.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony