Przejdź do treści
Źródło artykułu

Sejm: komisje negatywnie ws. wniosku Senatu o odrzuceniu ustawy dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK

Połączone sejmowe komisje: ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz infrastruktury negatywnie zaopiniowały w piątek wniosek Senatu o odrzucenie w całości ustawy dotyczącej usprawnienia procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Połączone sejmowe komisje: do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz infrastruktury rozpatrywały w piątek uchwałę Senatu w sprawie ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Senat w czwartek odrzucił ustawę. W piątek posłowie na komisji negatywnie zaopiniowali wniosek Senatu o odrzucenie ustawy w całości.

Zdaniem Senatu ustawa pogłębia zastrzeżenia natury konstytucyjnej dotyczące obowiązującego statusu prawno-ustrojowego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według Senatu dodane ustawą zadania i kompetencje pełnomocnika "daleko wykraczają poza przypisaną mu ustawowo rangę, statuując go jako sui generis +superministra+ z licznymi uprawnieniami o charakterze władczym".

Ustawa przewiduje konsolidację Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) przez wniesienie akcji należących do Skarbu Państwa do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wcześniej - w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nastąpi przekształcenie PPL w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Ostatnim etapem będzie objęcie akcji nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze przez CPK.

Skutkiem tych zmian będzie utworzenie grupy kapitałowej CPK, skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Grupa będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ponadto, ustawa poszerza katalog zadań Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego o zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK. w kontekście m.in. Airport City oraz nowych obszarów mieszkaniowych i gospodarczych.

Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących - np. linii kolejowych czyli tzw. szprych CPK.

Ustawa przewiduje także rozwiązania dla mieszkańców w związku ze zbywaniem nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony