Przejdź do treści
Sesja Rady ICAO
Źródło artykułu

Rosja poza władzami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Rosja przegrała w sobotę w pierwszym z głosowań wybierających członków Rady ICAO, czyli władz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, podczas trwającego w Montrealu walnego zgromadzenia tej organizacji.

Podczas głosowania wybierającego pierwszą grupę państw wchodzących do Rady ICAO głosowało 170 krajów, a dla uzyskania poparcia należało uzyskać połowę głosów plus jeden, czyli 86. Tymczasem na Rosję głosowało 80 państw – wynika z informacji uzyskanych przez PAP.

Reuters podał, że Rosja chciała wykorzystać jedną z proceduralnych zasad, umożliwiających dodatkowe głosowanie, jednak prowadząca obrady Poppy Khoza z Afryki Południowej zwróciła uwagę, że możliwość, na którą powołała się Rosja, nie ma zastosowania. Jak dowiedziała się PAP, przepis dotyczy sytuacji, gdy w głosowaniu o jedno miejsce współzawodniczą co najmniej dwa kraje.

Reuters cytował ambasador Ukrainy w Kanadzie Julię Kowaliw, która podkreśliła, że wynik głosowania oznacza pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności za naruszenie jej suwerenności.

Do liczącej 36 członków Rady ICAO wchodzą przedstawiciele trzech grup: pierwsza to państwa największe, czyli „państwa o największym znaczeniu dla transportu lotniczego”; do drugiej grupy wchodzą nieco mniejsze państwa, a trzecią grupę tworzą państwa, które do Rady wchodzą rotacyjnie i w głosowaniu członkowie ICAO głosują na przedstawicieli swoich regionów.

Głosowania nad kandydaturami grupy trzeciej odbędzie się we wtorek, 4 października. Walne zgromadzenie ICAO, które jest jedną z organizacji Narodów Zjednoczonych, zakończy się 7 października.

Z Toronto Anna Lach

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony