PART-FCL – załącznik III - licencje wydawane przez kraje trzecie

Unitedsky/EASA

Załącznik III do Rozporządzenia nr 1178/2011 dotyczy warunków uznawania licencji wydawanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu.

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
ZAŁĄCZNIK III
WARUNKI UZNAWANIA LICENCJI WYDANYCH PRZEZ KRAJE TRZECIE LUB W ICH IMIENIU


A. UZNAWANIE LICENCJI

Przepisy ogólne
1. Licencja pilota wydana przez kraj trzeci zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do konwencji chicagowskiej może zostać uznana przez właściwy organ państwa członkowskiego.

W tym celu pilot wnioskuje do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym mieszka lub ma siedzibę, a jeżeli nie mieszka na terytorium państwa członkowskiego, do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności operatora, dla którego dany pilot lata lub zamierza latać.

2. Licencja zostaje uznana na okres nie dłuższy niż 1 rok, przy czym zależy to od ważności licencji podstawowej.

Okres ten może zostać przedłużony tylko jeden raz przez właściwy organ, który wydał decyzję o uznaniu, w przypadku gdy w okresie uznania dany pilot złożył wniosek o wydanie licencji zgodnie z częścią FCL lub przechodzi szkolenie w celu wydania takiej licencji. Przedłużenie, o którym mowa, obejmuje czas konieczny do wydania licencji zgodnie z częścią FCL.

Posiadacz licencji uznanej przez państwo członkowskie korzysta z przysługujących mu uprawnień zgodnie z wymaganiami części FCL.

3. Licencje pilota w zarobkowym transporcie lotniczym oraz innej działalności komercyjnej
Posiadacz licencji pilota wykorzystywanej w zarobkowym transporcie lotniczym i innej działalności komercyjnej musi spełnić następujące wymagania:

a) zaliczyć egzamin praktyczny spełniający wymagania części FCL dotyczące przedłużenia ważności uprawnień na klasę lub typ odpowiednich dla uprawnień wynikających z posiadanej licencji;

b) wykazać się znajomością odpowiednich zagadnień z części OPS i części FCL;

c) wykazać się znajomością języka angielskiego zgodnie z FCL.055;

d) posiadać ważne świadectwo lekarskie klasy 1, wydane zgodnie częścią medyczną;

e) w przypadku samolotów, spełnić wymagania dotyczące doświadczenia określone w poniższej tabeli:

(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również pozostałe artykuły z zakresu PART-FCL

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus

Komentarze

Jesli moze byc uznana licencja na 1 rok, np FAA , to czy jest to mozliwe uznanie uprawnienia ( np IR )z licencji FAA na 1 rok posiadaczowi licencji JAA ? ( na poziomie zawodowym). Moze ktos zna odpowiedz...

Według mnie tak. Uznanie dotyczy licencji i uprawnień w niej zawartych. Ale proponuję telefon do ULC w celu upewnienia się. POK połączy z odpowiednią osobą lub można zapyfać przez internet.

Rozumiem, ze uznanie licencji FAA laczy sie z uznaniem uprawnien w niej zawartych. Pytanie moje bylo czy mozna uznac samo uprawnienie.Sama licencja warta jest tyle co uprawnienia w niej zawarte. Ale jesli mam licencje JAA bez IR, i chcialbym aby uznano mi uprawnienie z licencji FAA na rok ( aby przygotowac sie do egzaminow teoretycznych )wg ULC .. powinienem zrezygniwac z licencji JAA,.. poniewaz nie mozna miec dwoch licencji JAA ( tej normalnej i tej uznanej). W efekcie jako doswiadczony pilot nie moge latac IFR na polskich (europejskich znakach) . Moim zdanem jest tutaj jakies niedomowienie w przepisach ,albo w interpretacji.

Mam dla Ciebie smutną wiadowość. Nie ma możliwości bezpośredniego przepisania uprawnień z licencji FAA do uzyskanej zgodnie z przepisami FCL. Jeżeli posiadasz licencję zawodową FAA z uprawnieniem IR to procedura jest następująca:
1. Ośrodek szkokenia pisze i zatwierdza w ULC Indywidualny Tok Szkolenia napisany na podstawie Twojego doświadczenia lotniczego lub musisz przejść ponownie całe szkolenie.
2. Zgodnie z zapisami FCL ( nie podam teraz numeru przepisu gdyż jestem po za lotniskiem) można skrócić szkolenie praktyczne o bodajże 10 godzin.
3. Zdać państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

I tylko tyle. Sorry nie ja to wymyśliłem.

Dziekuje za odpowiedz. Mnie chodzilo o uznanie uprawnienia IR na 1 rok. Jesli chodzi o pelna konwersje uprawnien IR to ta procedure rozumiem. Jedynie czuje sie poszkodowany z powodu posiadania licencji JAA. Kazdy pilot posiadajacy licencje FAA moze plynnie przejsc na licencje JAA i dac sobie rok czasu na konwersje ( przez osrodek szkolenia Lotniczego) jak wspomniales , i kontynuowac zawodowe latanie w tym czasie bez uszczerbku w poziomie umiejetnosci. Posiadacz licencji JAA ,z nalotem kilku tysiecy godzin jak ja, nie moze tego zrobic poniewaz wg przepisow ,nie mozna posiadac dwoch rownoleglych licencji JAA ( tej uznanej i tej normalnej). Moim zdaniem przepisy powinne byc bardziej zyciowe, jak rowniez ich interpretacja. W przepisach FCL istnieje mozliwosc " do uznania lokalnych wladz lotniczych ", wiem ze w wielu innych krajach procedury uznawania respektowania doswiadczenia lotniczego sa przyjazne lotnikom.

Było (Załącznik 1 do JAR - FCL 1.015)

1.Licencja pilota wydana zgodnie z Załącznikiem 1 ICAO przez państwo niebędące członkiem JAA może zostać uznana przez państwo członkowskie JAA za ważną i uprawniającą do wykonywania lotów (z wyjątkiem lotów szkoleniowych) na samolotach zarejestrowanych w państwie członkowskim JAA, po spełnieniu warunków ustanowionych przez to państwo. Dla uznania takiej licencji jej posiadacz musi:
(a)dla uznania ważności uprawnień na typ lub klasę wykazać w drodze egzaminu praktycznego, spełnienie wszystkich wymagań podanych w JAR-FCL 1.245 i właściwych dla uprawnień wynikających z posiadanej licencji;
(b)wykazać się przed Władzą Lotniczą zadowalającą znajomością odpowiednich części JAR-OPS i JAR-FCL (patrz AMC FCL 1.005 i 1.015);
(c)wykazać się znajomością języka angielskiego zgodnie z wymaganiami JAR-FCL 1.200;
(d)posiadać ważne świadectwo zdrowia pierwszej klasy JAR-FCL;
(e)spełnić każde opublikowane dodatkowe wymagania, jakie to państwo członkowskie JAA uzna za konieczne;
(f)spełnić, opisane wymagania dot. posiadania odpowiedniego doświadczenia podane w kolumnie (2) w odniesieniu do warunków uznania licencji podanych w kolumnie 3 poniższej tabeli:

ATPL(A)
>1 500 godzin jako pilot dowódca na samolotach z załogą wieloosobową
Jako pilot dowódca na samolotach z załogą wieloosobową w zarobkowym transporcie lotniczym

ATPL(A) lub CPL(A)/IR*
>1 500 godzin jako pilot dowódca lub drugi pilot na samolotach z załogą wieloosobową zgodnie z wymaganiami operacyjnymi
Jako drugi pilot na samolotach z załogą wieloosobową w zarobkowym transporcie lotniczym

CPL(A)/IR
>1 000 godzin jako pilot dowódca w zarobkowym transporcie lotniczym od czasu uzyskania uprawnień IR
Jako pilot dowódca na samolotach z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym

CPL(A)/IR
>1 000 godzin jako pilot dowódca lub drugi pilot na samolotach z załogą jednoosobową zgodnie z wymaganiami operacyjnymi
Jako drugi pilot na samolotach z załogą jednoosobową zgodnie z JAR-OPS w zarobkowym transporcie lotniczym

CPL(A)
>700 godzin na samolotach innych niż TMGs, w tym 200 godzin pełnienia czynności na takim stanowisku, na jakim licencja ma być uznana oraz 50 godz. pełnienia tych czynności w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Pełnienie czynności jako pilot samolotów użytkowanych poza zarobkowym transportem lotniczym

(*) Posiadacze licencji CPL(A)/IR na samolotach z załogą wieloosobową muszą wykazać się wiedzą teoretyczną zgodną z wymaganiami do uzyskania licencji ATPL(A) ICAO, przed uznaniem tej licencji.

Odnosnie punktu 3 (Licencje pilota w zarobkowym transporcie lotniczym oraz innej działalności komercyjnej). Czym zatem bedzie sie to roznic od stanu obecnego?