PART-FCL – załącznik II (samoloty)

EASA/Unitedsky (samolot)

Załącznik II Rozporządzenia omawia warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych.


ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011

z dnia 3 listopada 2011 r.

ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego


ZAŁĄCZNIK II

Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych

A. SAMOLOTY


1. Licencje pilota

Konwersja licencji pilota wydanej przez państwo członkowskie zgodnie z wymogami krajowymi do licencji zgodnej z częścią FCL następuje pod warunkiem spełnienia przez kandydata następujących wymagań:

a) w przypadku licencji ATPL(A) i CPL(A), spełnienie, w ramach kontroli umiejętności, wymagań części FCL dotyczących przedłużenia ważności uprawnień na klasę/typ oraz uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów, odpowiadających uprawnieniom wynikających z posiadanej licencji;

b) wykazanie się znajomością odpowiednich zagadnień z części OPS i części FCL;

c) wykazanie się biegłością językową zgodnie z FCL.055;

d) spełnienie wymagań podanych w poniższej tabeli:

(...)

Grzegorz skomorowski

Całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również pozostałe artykuły z zakresu PART-FCL

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus