PART-FCL – dodatek 9 – sterowce

Zeppelin (współczesna wersja)

Szczegółowe wymagania dotyczące sterowców ….

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
Dodatek 9
Szkolenie, egzamin praktyczny oraz kontrola umiejętności do licencji MPL, ATPL, uprawnień na typ
i klasę, a także kontrola umiejętności do uprawnień IR
D. Szczegółowe wymagania dotyczące sterowców


W przypadku egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności do uprawnień na typ pionowzlotu kandydat musi zaliczyć sekcje od 1 do 5 oraz sekcję 6 (w miarę potrzeb) egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności. Jeżeli kandydat nie zaliczy więcej niż 5 elementów, musi powtórzyć cały egzamin lub kontrolę. Kandydat, który nie zaliczy mniej niż 5 elementów, musi zdać ponownie niezaliczone elementy. Niezaliczenie jakiegokolwiek elementu egzaminu powtórkowego lub kontroli powtórkowej, albo niezaliczenie elementów zaliczonych za pierwszym podejściem, powoduje konieczność ponownego przystąpienia do całego egzaminu lub kontroli. Wszystkie sekcje egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności należy zaliczyć w ciągu sześciu miesięcy.

ZAKRES TOLERANCJI PODCZAS EGZAMINU W LOCIE

Kandydat musi wykazać się umiejętnością:
a) pilotowania sterowca w granicach jego ograniczeń;
b) płynnego i dokładnego wykonywania wszystkich manewrów;
c) właściwej oceny sytuacji i wykorzystania zespołu umiejętności lotniczych;
d) stosowania wiedzy lotniczej;
e) zachowywania kontroli nad sterowcem przez cały czas w taki sposób, że nigdy nie ma wątpliwości co do pozytywnego wyniku wykonywanej procedury lub manewru;
f) rozumienia i stosowania procedur koordynacji pracy załogi oraz procedur na wypadek niezdolności do pracy członka załogi; oraz
g) skutecznego komunikowania się z pozostałymi członkami załogi.

Zastosowanie mają poniższe tolerancje, skorygowane przy uwzględnieniu występowania turbulencji, a także właściwości pilotażowych oraz osiągów wykorzystywanego sterowca.

(…)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również pozostałe artykuły z zakresu PART-FCL

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus

Komentarze

Od 2001 roku, nieustająco jeden.
Pozdrawiam!

Czy ktoś może wie ile jest sterowców w Polsce?