Przejdź do treści
ŚP prof Marek Żylicz
Źródło artykułu

Zmarł prof. Marek Żylicz

9 sierpnia, zmarł prof. Marek Żylicz. Zawsze żył z dużym poczuciem humoru, chęcią dążenia do prawdy i sprawiedliwości, z odwagą (również polityczną), z pokorą, otwartością , szczerością i szacunkiem do drugiego człowieka.

Profesor Marek Żylicz w 1947 r. ukończył wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiował także w Instytucie Prawa Lotniczego i Zagadnień Gospodarczych Lotnictwa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował naukowo m.in. w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a także Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Obok pracy naukowej pracował w Polskich Liniach Lotniczych LOT, następnie od 1977 r. na stanowiskach kierowniczych w administracji lotnictwa cywilnego a od 1993 r, ponownie w liniach lotniczych. Wielokrotnie pełnił rolę eksperta w procesie legislacyjnym oraz eksperta rządowego w zakresie prawnej regulacji lotnictwa w Polsce. Był m.in. członkiem rządowej komisji badającej okoliczności katastrofy samolotu w Smoleńsku. Reprezentował również przez długi czas Polskę w negocjacjach międzynarodowych w zakresie prawa lotniczego oraz przed organizacjami międzynarodowymi – miedzy innymi w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO oraz w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników Lotniczych IATA.

Dla całego środowiska lotniczego był niekwestionowanym autorytetem w zakresie prawa lotniczego. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim francuskim i niemieckim, autorem licznych wystąpień na konferencjach naukowych oraz redaktorem prac zbiorowych.


Pogrzeb prof. Marka Żylicza odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony