„Zielone światło“ dla lotniska

Port Lotniczy Kraków

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję środowiskową umożliwiającą rozbudowę Portu Lotniczego w Krakowie. Decyzja środowiskowa to „zielone światło” dla kluczowych inwestycji na krakowskim lotnisku, umożliwia uzyskiwanie kolejnych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Decyzji środowiskowej został nadany rygor „natychmiastowej wykonalności”. Dotyczy ona rozbudowy terminala pasażerskiego, przebudowy dróg kołowania, rozbudowy płyty postojowej dla samolotów oraz budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wartość tych inwestycji to ok. 600 milionów złotych, z czego 200 milionów mają stanowić unijne dotacje. Realizacja wyżej wymienionych inwestycji zostanie zakończona najpóźniej do połowy 2015 roku.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus