Zezwolenie Prezesa ULC na zapewnienie służb żeglugi powietrznej dla wojska

Urząd Lotnictwa Cywilnego

5 lipca 2017 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych na zapewnianie od dnia 6 lipca 2017 r. służb żeglugi powietrznej bez certyfikacji w całości przestrzeni powietrznej będącej w jego obszarze odpowiedzialności.

Warunkiem zezwolenia jest utrzymywanie ważności Porozumienia w zakresie nadzoru nad zapewnianiem służb żeglugi powietrznej zawartego pomiędzy Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Strona cywilna).

W Porozumieniu szczegółowo określono zasady współpracy pomiędzy stroną cywilną i wojskową w zakresie monitorowania zgodności ze wspólnymi wymogami dotyczącymi zapewnienia przez wojsko służb żeglugi powietrznej w elementach przestrzeni powietrznej będącej w jej zakresie odpowiedzialności.

Za realizację postanowień Porozumienia w zakresie związanym z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej, w przestrzeniach powietrznych wyznaczonych na potrzeby lotnictwa wojskowego oraz zachowania zgodności w ich zapewnianiu z wymogami prawa unijnego, odpowiada strona wojskowa. Urząd Lotnictwa Cywilnego odpowiada natomiast za monitorowanie zgodności ze wspólnymi wymogami dotyczącymi zapewnienia przez stronę wojskową służb żeglugi powietrznej.

Podstawą prawną wydania zezwolenia jest art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) Nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, który stanowi, iż niezależnie od obowiązku zapewniania służb żeglugi powietrznej na podstawie certyfikacji, Państwo Członkowskie może zezwolić na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w części bądź całości przestrzeni powietrznej będącej w jego obszarze odpowiedzialności bez certyfikacji w sytuacjach, kiedy zapewniający takie służby oferuje je przede wszystkim statkom powietrznym w ruchu innym niż ogólny ruch lotniczy.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus