Zespół Konsultacyjny ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 11 Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. wypracowania propozycji stanowiska Polski, które następnie zostanie zaprezentowane na forum Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single Sky Committee - SSC).

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu lotnictwa Cywilnego, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. na temat:

  • rekrutacji kandydatów do wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR),

  • propozycji stworzenia wspólnej organizacji działającej pod auspicjami SSC, której zadaniem byłoby organizowanie wzajemnych przeglądów i pogłębienie współpracy pomiędzy państwowymi władzami nadzorującymi (NSA),

  • informacji EUROCONTROL na temat przesyłania rocznych raportów dotyczących wprowadzania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES Annual Report) oraz Elastycznego Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (Annual Report on the Application of FUA),

  • stanowiska Polski w kwestii ochrony lotnictwa cywilnego, wspólnych przepisów zarządzania przepływem ruchu lotniczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących nowego schematu klasyfikacji ryzyka dla funkcjonalnego systemu ATM.


Wypracowane przez zespół stanowisko zostanie zaprezentowane podczas posiedzenia Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni, które odbędzie się w dniach 01-02 kwietnia br. w Brukseli.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus