Przejdź do treści
Szczątki szybowca MDM-1 "Fox" w miejscu upadku - widok od strony prawego skrzydła (fot. PKBWL)
Źródło artykułu

Zderzenie szybowca z ziemią, nierównomierna praca silnika, brak separacji pomiędzy samolotami - kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 2322/2022 (I, 16.05.2022 r., FIR EPWW - sektor TC L). Dotyczy: Naruszenia minimów separacji samolotów Embraer ERJ170-200 i Airbus A321. Przyczyną zdarzenia było prawdopodobne niezauważenie przez krl ACC braku separacji pomiędzy samolotami Airbus i Embraer, jakrównież niewprowadzenie przez krl ACC informacji o zmianie zezwolonego poziomu lotu samolotu Airbus do systemu PEGASUS_21. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: prawdopodobne wystąpienie u krl ACC zjawiska „ślepoty pozauwagowej”, pełnienie przez krl ACC dyżuru po ponad dwumiesięcznej przerwie w pracy, zapewnianie przez krl ACC kontroli ruchu lotniczego ośmiu statkom powietrznym, możliwe rozproszenie uwagi krl ACC wynikające z oddzielenia sektora C i ruchu wojskowych statków powietrznych w strefie TS26. Uchwała 2322/2022

• 2534/2020 (I, 22.08.2020 r., Strefa kontrolowana CTR lotniska (EPRZ)). Dotyczy: Lądowania awaryjnego po tym, jak po starcie pilot samolotu Jak-12M zredukował obroty silnika do nominalnych, stwierdzając jednocześnie jego nierównomierną pracę. Silnik nie utrzymywał obrotów. Przyczyną zdarzenia było obluzowanie się filtra paliwa przy pompie paliwowej, skutkujące częściowym przyblokowaniem przepływu. Uchwała 2534/2020

• 6240/2022 (W, 23.10.2022 r., EPRU). Dotyczy: zderzenia szybowca MDM-1 "Fox" z ziemią. W raporcie wstępnym czytamy: " Po prawidłowym rozpędzeniu i oderwaniu się od betonowej drogi startowej, zespół wznosił się we właściwym tempie. Na wysokości ok. 80÷90 m AGL, po minięciu końca RWY26, samolot „wpadł w drgania, zaczął się trząść” (cytat z oświadczenia pilota holującego). Pilot natychmiast przekazał tę informację (pierwszy komunikat) do załogi szybowca, nadając przez radio: „Fox, mam problemy z silnikiem!”.

Jednocześnie pilot sprawdzał parametry pracy zespołu napędowego, upewniając się także o wyłączeniu podgrzewu gaźnika. Silnik tracił moc, a pilot odniósł wrażenie, że „samolot grzęźnie”. Zespół w dalszym ciągu pozostawał na kierunku startu.

Trajektoria startu zespołu, miejsce katastrofy szybowca oraz trajektoria lotu i lądowania samolotu holującego (fot. PKBWL)

Trajektoria startu zespołu, miejsce katastrofy szybowca oraz trajektoria lotu i lądowania samolotu holującego (fot. PKBWL)

Pilot samolotu podał drugi komunikat, sugerując załodze szybowca wyczepienie się, jeśli to możliwe. Jednocześnie, aby zawrócić do lotniska, rozpoczął zakręt w prawo (na północ). W trakcie zakrętu szybowiec wyczepił linę holowniczą. Pilot holujący odczuł wyczepienie, w lusterku nie zobaczył szybowca i dokończył zakręt. Zredukował obroty i lądował „z wiatrem”, zatrzymując samolot w okolicach progu RWY26, po wschodniej stronie lotniska.

Po wyczepieniu liny, znajdujący się w zakręcie szybowiec wszedł w prawy korkociąg, zniknął z pola widzenia świadków i zderzył się z ziemią." Raport wstępny 6240/2022

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony