Zderzenia samolotów z ptakami

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedstawiciele ULC uczestniczyli w Konferencji „Konflikt człowieka z przyrodą – bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami”.

Spotkanie podzielone było na cztery sesje plenarne oraz część dot. prezentacji urządzeń mających na celu odstraszanie zwierząt oraz radaru detekcji ptaków w rejonie lotniska.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowiska lotniczego – zarówno wojskowego jak i cywilnego, piloci jak i pracownicy lotnisk, przedstawiciele środowiska naukowego – ornitolodzy, ekolodzy a także przedstawiciele firm zajmujących się różnorodnymi urządzeniami do płoszenia oraz kontrolowania obecności zwierząt na lotnisku oraz w jego otoczeniu.

Przedstawione prezentacje dotyczyły m.in. doświadczeń związanych z zastosowaniem metody sokolniczej, analiz zaistniałych zderzeń, konstrukcji silników statków powietrznych, systemów radarowej detekcji ptaków, odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia, sposobów minimalizowania zagrożeń, oceny czynników ryzyka.

Szczególną uwagę podczas konferencji zwrócono na konieczność zwiększenia świadomości zarówno wśród zarządzających lotniskami, kontrolerów ruchu lotniczego, jak i pilotów dot. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta – zwłaszcza ptaki.

Uczestnicy spotkania z zainteresowanie przyjęli informacje dotyczącą wznowienia prac komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – najbliższe spotkanie planowane jest w dniu 28 października br. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Komitet pełnił będzie rolę opiniodawczą i doradczą w zakresie badania i oceny stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym w kwestiach związanych z oceną oraz zmniejszaniem ryzyka powodowanego przez zwierzęta – zwłaszcza ptaki, na lotniskach i w ich otoczeniu.

Główne cele komitetu to:

  • wymiana informacji dot. sposobów postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia ze strony zwierząt oraz metod jego oceny i zmniejszania;
  • analiza przyczyn i skutków zaistniałych zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami i przedstawienie propozycji działań zapobiegawczych i naprawczych;
  • o rozpropagowywanie wypełniania meldunków o zderzeniach z ptakami zawartymi w Zintegrowanym Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) ENR 1.14.1 oraz Doc 9137 Część 3 – Zmniejszanie zagrożenia powodowanego przez ptaki.

Podczas październikowego spotkania komitet zajmie się m.in. określeniem szczegółowych działań Komitetu, opracowaniem systemu raportowania zderzeń statków powietrznych z ptakami, wymaganiami dot. programu ochrony lotniska przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.

Celem spotkań jest zwiększenie świadomości użytkowników przestrzeni powietrznej odnośnie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące daty i warunków uczestnictwa w spotkaniu zostaną opublikowane na stronie internetowej ULC, w zakładce Lotniska, w najbliższym czasie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus