Zaproszenie na warsztaty "System Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych"

Samolot na niebie z chmurami (fit. ULC)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza przedstawicieli wszystkich podmiotów lotniczych do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych Systemowi Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych oraz niektórym zagadnieniom systemu zarządzania bezpieczeństwa (SMS).

Warsztaty odbędą się w dniach 6-7 lutego 2020 r. w Warszawie (dokładne miejsce spotkania zostanie przekazane po potwierdzeniu rezerwacji).

Dzień I – 06.02.2020 r.

W pierwszym dniu warsztatów zostanie podpisane „Porozumienie w ramach przystąpienia do Forum Wymiany Danych SMS” pomiędzy podmiotami lotniczymi pod egidą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przystąpienie do grona Sygnatariuszy tego Porozumienia jest kolejnym elementem Kultury Bezpieczeństwa w Lotnictwie, a jego podpisanie jest dobrowolne. Główną ideą Porozumienia jest wymiana istotnych informacji dotyczących badania zdarzeń lotniczych, zidentyfikowanych zagrożeń i działań następczych, w celu przeprowadzenie pełnego badania zdarzenia lotniczego, a które wymaga wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami biorącymi udział w zdarzeniu. Porozumienie zakłada, że przekazywane dane wykorzystywane będą z pełnym zachowaniem zasad Kultury Sprawiedliwego Traktowania – Just Culture i służyć będą wyłącznie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.

Deklarację podpisania „Porozumienia w ramach przystąpienia do Forum Wymiany Danych SMS”, należy kierować do 24.01.2020 roku na adres lbb@ulc.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska Kierownika Odpowiedzialnego lub osoby kierującej organizacją, nazwy organizacji wraz z logo oraz podpisanym oświadczeniem wyrażającym zgodę na wykorzystanie logo organizacji do celów tego porozumienia.

Treść porozumienia – LINK

Oświadczenie – LINK

W kolejnej części pierwszego dnia warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące wdrożenia Rozporządzania 376/2014 w zakresie raportowania zdarzeń lotniczych oraz praktyczne elementy zgłaszania zdarzeń poprzez Centralną Bazę Zgłoszeń – CBZ.

Dzień II – 07.02.2020 r.

Drugi dzień warsztatów to kontynuacja spotkań Grupy Roboczej SMS ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w polskich podmiotach lotniczych, którego tematem będą „Wskaźniki Poziomu Bezpieczeństwa u operatów lotniczych – SPIs”. Wskaźniki wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM; są umieszczane kwartalnie w formie załączników do Krajowego Planu Bezpieczeństwa na stronie internetowej Urzędu. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji lotniczych zaprezentują własne narzędzia i systemy monitorowania poziomu bezpieczeństwa.

Spotkania Grupy Roboczej SMS mają charakter otwarty i skierowane są do przedstawicieli sektora lotniczego (niezależnie od tego czy reprezentują podmiot związany z GA czy CAT), którzy chcieliby rozwijać się i dzielić własnymi doświadczeniami. Misją grupy jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także doskonalenie i standaryzacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach ULC prosi o przesyłanie do 24.01.2020 r. na adres: lbb@ulc.gov.pl danych rejestracyjnych tj: imię, nazwisko i nazwa reprezentowanej organizacji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus