Przejdź do treści
Lotnisko Chopina (fot. Ministerstwo Infrastruktury)
Źródło artykułu

Zakończenie projektu wspierającego dekarbonizację polskich portów lotniczych

W dniu 12 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, który podsumował realizację projektu "Modernizacja polskiej sieci portów lotniczych w zakresie redukcji emisji CO2".

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego oraz we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Konieczności podejmowania działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych w transporcie lotniczym nie podlega żadnej dyskusji. Istotną rolę w tym przedsięwzięciu będą miały porty lotnicze, które już dziś podejmują pierwsze inicjatywy w tym zakresie. Projekt "Modernizacja polskiej sieci portów lotniczych w zakresie redukcji emisji CO2" ma wesprzeć je w tym procesie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Celem realizowanych działań było zaangażowanie polskich lotnisk, znajdujących się w sieci TEN-T, w działania sprzyjające transformacji energetycznej sektora lotniczego i mapowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, w tym przygotowanie polskich lotnisk do przystąpienia do międzynarodowego programu Airport Carbon Accreditation (ACA). Ponadto projekt stanowił wsparcie dla Ministerstwa Infrastruktury w projektowaniu, przygotowaniu i wdrożeniu reform sprzyjających ochronie klimatu, z uwzględnieniem unijnych i krajowych środków przeznaczonych na transformację energetyczną tego sektora.

W ramach projektu przedstawiciele lotnisk uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których zapoznali się z informacjami na temat programu ACA oraz z zasadami liczenia śladu węglowego. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami portów lotniczych z Belgii, Finlandii i Węgier, które od lat są zaangażowane w ten program. Dzięki temu porty lotnicze są przygotowane do opracowania raportów z wyliczeniami śladu węglowego i przystąpienia do programu ACA, a niektóre z nich na przyszły rok zaplanowały przygotowanie wniosku akredytacyjnego do programu.

Wykonawca projektu – firma Ernst & Young, przygotował również raport zawierający rekomendacje w sprawie dostosowania portów lotniczych do obowiązujących oraz planowanych polskich i unijnych regulacji, jak i działań administracyjnych sprzyjających szerszemu wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawie efektywności energetycznej w portach lotniczych, zgodnych z przepisami unijnymi oraz na bazie najlepszych doświadczeń w Europie.

Projekt "Modernizacja polskiej sieci portów lotniczych w zakresie redukcji emisji CO2" zrealizowany został przez międzynarodową firmę doradczą Ernst & Young, przy wsparciu dwóch polskich podmiotów: Arcadis z Warszawy oraz Pracowni Innowacji Naturalnych z Lublina.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony