Przejdź do treści
XVII Krajowe Forum Wiropłatowe (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)
Źródło artykułu

XVII Krajowe Forum Wiropłatowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa zaprasza na XVII Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Instytut podtrzymuje w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r.

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w dniu 24 czerwca 2022 r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Celem Krajowego Forum Wiropłatowego jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą. Zgodnie z praktyką sprawdzoną w ramach poprzednich edycji konferencji organizatorzy oczekują referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Przewidują też możliwość przedstawiania referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planują uczestnictwo gości zagranicznych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Politechniką Warszawską oraz Politechniką Lubelską.

Liczba miejsc na Forum nie jest ograniczona. Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:
• zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego zamieszczenie referatu w materiałach konferencyjnych,
• udział w Forum (bez referatu).

Materiały konferencyjne udostępnione będą wszystkim uczestnikom.

Istnieje możliwość opublikowania referatów prezentowanych na Forum jako publikacji w Kwartalniku Naukowym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – Transactions on Aerospace Research.

Zgłoszenia udziału w XVII Krajowym Forum Wiropłatowym można dokonać do 25 maja 2022 r. Do tego dnia można również przesłać jednostronicowe (A4) streszczenie referatu.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony