Przejdź do treści
Modele samolotów (fot. Szczeciński Paprykarz Modelarski, Facebook)
Źródło artykułu

XI Szczeciński Festiwal modelarski PAPRYKARZ 2023

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie oraz współorganizatorzy IPMS Polska, Technopark Pomerania w Szczecinie oraz Nieformalna grupa Szczeciński Paprykarz Modelarski zapraszają na XI Festiwal Modelarski Paprykarz 2023. Wstęp na zwiedzanie wystawy jest wolny.

Festiwal ma na celu popularyzację modelarstwa wśród młodzieży; pobudzenie zainteresowanie historią; kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych; wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy oraz promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin.

Festiwal i część konkursowa odbędą się w dniach 7-8 października 2023 r. Miejsce imprezy to Technopark Pomerania w Szczecinie, ulica Cyfrowa 4 i 6.

Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

Przewiduje się podział na następujące kategorie wiekowe:
J – junior – 0-18 lat (urodzony w 2005 i latach następnych)
S – senior – powyżej 18 lat (urodzony przed 2005)

Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie.

Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów Festiwalu. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie "podoba się lub nie". Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę, stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

Wymagania dotyczące dokumentacji:
– w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
– do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

Uczestnictwo w Festiwalu należy zgłosić elektronicznie przez stronę www.paprykarzmodelarski.szczecin.pl/?p=1248

Opłaty: uczestnicy festiwalu i części tematycznej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 6 zł od uczestnika za pierwszy model i 4 zł za drugi i po 1 zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe).

Więcej informacji na stronie: www.paprykarzmodelarski.szczecin.pl

XI Szczeciński Festiwal modelarski PAPRYKARZ 2023 (fot. paprykarzmodelarski.szczecin.pl)
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony