Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC w sprawie wymagań technicznych mających zastosowanie do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii ultralekki samolot (UL–A)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 8, 6 lutego 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 4 Prezesa ULC z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wymagań technicznych mających zastosowanie do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii ultralekki samolot (UL–A).

Wprowadza się do stosowania wymagania techniczne „UL-2 – Część I – Wymagania zdatności do lotu dla statków powietrznych UL – Ultralekkie statki powietrzne sterowane aerodynamicznie”, wyd. I z 2019 r. wydane przez czeskie stowarzyszenie Letecká Amatérská Asociace (LAA), mające zastosowane do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii ultralekki samolot (UL-A), stanowiące załącznik do wytycznych.

Niniejsze rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące zdatności do lotu dla ultralekkich statków powietrznych sterowanych aerodynamicznie, które należy spełnić, aby użytkowanie ultralekkiego statku powietrznego w określonym celu było bezproblemowe i nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwu osób trzecich.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do ultralekkich statków powietrznych sterowanych aerodynamicznie:

  1. o maksymalnej certyfikowanej masie startowej do 600 kg wraz z systemem ratowniczym, i
  2. z prędkością przeciągnięcia Vso, zgodnie z UL 2 § 49, do 83 km/h (CAS).

Operacje ultralekkimi statkami powietrznymi wykluczają akrobacje; dozwolone manewry obejmują:

  1. każdy manewr niezbędny do normalnego latania,
  2. tryb lotu do kąta pochylenia +/- 30° w stosunku do lotu poziomego, w tym szkolenie w zakresie unikania przeciągnięcia,
  3. strome zakręty do kąta przechyłu 60°.

Zgodnie z wytycznymi, producent, który wystąpi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przeprowadzenie oceny technicznej projektu ultralekkiego samolotu i wydanie zatwierdzenia typu dla tego samolotu, będzie musiał spełnić wymagania techniczne UL-2.

Możliwość uznawania zatwierdzeń typów ultralekkich samolotów wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w innych państwach, będą regulowane w porozumieniach w sprawie wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu ultralekkich samolotów, zawartych pomiędzy Prezesem ULC a podmiotem uprawnionym do wydawania takich zatwierdzeń w państwie będącym stroną porozumienia.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst wytycznych nr 4 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony