Wytyczne Prezesa ULC w sprawie bezzałogowych statków powietrznych

Dron (fot. Paweł Korzec)

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes ULC pod poz. 35 opublikował Wytyczne nr 7 w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Wytyczne określają:

1) warunki wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej” i kategorii „szczególnej”, w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego – stanowiące załącznik nr 1 do wytycznych;

2) sposób prowadzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych – stanowiący załącznik nr 2 do wytycznych;

3) sposób wyznaczania oraz uznawania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiotów przeprowadzających szkolenia i egzaminy uprawniające do uzyskania kompetencji pilota do wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” – stanowiący załącznika nr 3 do wytycznych;

4) rodzaje oraz sposób wydawania dokumentów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych uprawniających do wykonywania operacji systemami bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” i „szczególnej” oraz sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów, w celu uzyskania tych kompetencji – stanowiący załącznik nr 4 do wytycznych;

5) sposób przeprowadzania konwersji dokumentów wydanych do dnia 30 grudnia 2020 r. operatorom bezzałogowych statków powietrznych UAVO, na podstawie przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, pozwalających na wykonywanie operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w terminach przewidzianych w art. 20-23 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych – stanowiący załącznik nr 5 do wytycznych.

Do pobrania:
Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus