Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC dot. raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców (TM(G)R), motoszybowców (TM(MG)R) i balonów (TM(FB)R)

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował w dniu 22.10.2022 r., pod pozycją 60 w Dzienniku Urzędowym ULC, Wytyczne nr 19 Prezesa ULC w sprawie raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców (TM(G)R), motoszybowców (TM(MG)R) i balonów (TM(FB)R).

Raport Konwersji stanowi porównanie kwalifikacji (uprawnień) lotniczych mechanika lotniczego uzyskanych w krajowym systemie licencjonowania z uprawnieniami wynikającymi z posiadania określonej kategorii licencji wg Part-66 (na podstawie Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014, rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

W wyniku powyższego porównania w procesie konwersji mechanik lotniczy otrzymuje licencję wg Part-66 w odpowiedniej kategorii/podkategorii, z ograniczeniami technicznymi wynikającymi z licencji krajowych, zgodnie z tabelami.

Pełny tekst wytycznych nr 19 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony