Wytyczne kontroli jakości i przechowywania paliw lotniczych – konsultacje

Tankowanie samolotu pasażerskiego (fot. ULC)

Z uwagi na brak jednoznacznych regulacji prawnych od strony przepisów lotniczych w obszarze przechowywania, dystrybucji i tankowania paliw lotniczych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamierza opracować wytyczne, które będą zarazem w przyszłości podstawą do ujednolicenia standardów lotniczych w tym obszarze.

Prezes ULC powołał Zespół ds. uregulowania kontroli jakości i przechowywania paliw lotniczych oraz tankowania statków powietrznych. Do głównych zadań Zespołu należy opracowanie wytycznych kontroli jakości paliw lotniczych oraz tankowania statków powietrznych z uwzględnieniem specyfiki dużych i małych lotnisk i lądowisk.

Wobec powyższego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza do składania uwag i propozycji rozwiązań, które będą pomocne przy opracowaniu tego dokumentu w terminie do dnia 19.09.2019 r. na adres Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa oraz na e-mail: jsikorska@ulc.gov.pl, rozog@ulc.gov.pl

Za bazę wyjściową do zakresu wytycznych przyjęto międzynarodowe standardy określone przez Joint Inspection Group (JIG), IATA Fuel Quality Pool (IFQP) oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego z 1998 r. "Kontrola jakości paliw lotniczych oraz tankowania statków powietrznych".

Propozycje te będą przedstawiane i omawiane podczas planowanego w październiku spotkania Zespołu z udziałem przedstawicieli zewnętrznych podmiotów zaangażowanych w proces produkcji, przechowywania, dystrybucji i kontroli jakości paliw lotniczych.

Do pobrania:
Zaproszenie do konsultacji

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus