Przejdź do treści
Samolot An-2 przed Podkarpackim Centrum Nauki "Łukasiewicz" (fot. Mateusz Romankiewicz, UMWP)

Wystawa "Lotnictwo" w Podkarpackim Centrum Nauki "Łukasiewicz"

Niedawno, w Jasionce, koło Rzeszowa, otwarte zostało Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz". Powstało ono po to, by stworzyć miejsce dostępne dla każdego, z warunkami do zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Przed nowo otwartym Centrum stanął samolot An-2.

Wśród wielu atrakcji (ekspozycji, laboratoriów, wystaw mobilnych) na zwiedzających na parterze czeka wystawa "Lotnictwo".

Podstawowym założeniem wystawy jest wzbudzenie w zwiedzających ciekawości wobec przedmiotów i zjawisk towarzyszących nam w życiu codziennym. Przy projektowaniu eksponatów kierowano się premiowaniem zróżnicowanej interaktywności, budowaniem zaangażowania, łączeniem praw fizyki z ich praktycznym zastosowaniem. Przy korzystaniu z eksponatów aktywne są już nie tylko ręce i wzrok, ale słuch, dotyk i całe ciało w ruchu. Niektóre eksponaty umożliwiają wcielenie się w odpowiednie role (np. pilota, mechanika czy kontrolera ruchu). Dzięki takim zabiegom zwiedzający są bardziej zaangażowani w interakcję z eksponatem, co przekłada się na zwiększenie chęci odkrywania i łatwość w przyswajaniu informacji.

Pod względem merytorycznym wystawa "Lotnictwo" podzielona jest na cztery główne strefy:

Początki lotnictwa
Odkrycia podstawowych zasad fizyki związanych z poruszaniem się obiektów latających: nośność skrzydeł, profil lotniczy, prawo Bernoullego.

Obiekty latające
Omawia różne typy latających konstrukcji – od balonów, przez sterowce, śmigłowce i samoloty.

Konstrukcja obiektów latających
Konstrukcje samolotów z uwzględnieniem kształtu profilu lotniczego, budowy skrzydła, rodzajów konstrukcji kadłubów, rodzajów silników i sposobu sterowania samolotami.

Ruch lotniczy
Znalazły tutaj miejsce eksponaty poświęcone organizacji lotnisk, zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w ruchu lotniczym, komunikacji radiowej, wykrywaniu samolotów przy pomocy radarów oraz mobilności ludzi na świecie. Całość tematycznie powiązana jest z makroobszarem "Nasza cywilizacja" oraz inteligentnymi specjalizacjami regionu – lotnictwem i kosmonautyką. Wystawa układa się w popularno-naukową opowieść o dążeniu ludzkości do podboju przestworzy.

Widowiskowym eksponatem wystawy "Lotnictwo" jest oryginalny jednosilnikowy samolot, wyprodukowany na Podkarpaciu, do którego zwiedzający mogą wejść i poczuć się jak pilot niewielkiej jednostki latającej. Eksponat ten podkreśla znaczenie inteligentnej specjalizacji regionu, jaką jest lotnictwo. W przestrzeni przed budynkiem, w części wystawy plenerowej, znalazły miejsce dwa eksponaty mechaniczne dotyczące tematu „Lotnictwo”. Są to „Platforma żyroskopowa” oraz „Śmigło nastawne”. Oba te eksponaty znajdują swoje odzwierciedlenie w treściach poruszonych w ramach wystawy głównej. Stanowią one zachętę do odwiedzenia wystawy we wnętrzu centrum nauki.

Więcej informacji na stronie www.pcn.org.pl

FacebookTwitterWykop

Nasze strony