Wyróżnienie Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

Wyróżnienie Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, fot. SSRLSZ

25 marca, podczas rocznej odprawy rozliczeniowo – zadaniowej Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyróżniono czterech oficerów „Honorową bronią białą - szablą Honorową Wojska Polskiego” oraz jednego oficera „Pałaszem Honorowym Marynarki Wojennej". Wśród wyróżnionych znalazł się Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk pil. dypl. Cezary WASSER.

„Dziękuję za waszą służbę, dziękuję za waszą ofiarność, za waszą odwagę, a także za wasz profesjonalizm. Jesteście zawodowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, to właśnie tacy żołnierze jak wy, są dzisiaj niezbędni." – podsumował generał Mika.
płk dypl. pil. Cezary WASSER

Jest absolwentem  Liceum Lotniczego oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w roku 1988 jako podporucznik pilot samolotu Lim-5. Służbę zawodową rozpoczął w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku przeszkalając się na samolot MiG-21, by następnie w roku 1989 przenieść się do 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Świdwinie, gdzie rozpoczął loty na samolotach Su-22. W pułku tym służył do lutego 1997 na kolejnych stanowiskach od pilota poprzez dowódcę klucza do zastępcy dowódcy eskadry.

W latach 1997-99 ukończył kurs językowy oraz  studia w Akademii Obrony Narodowej i powrócił do Świdwina jako dowódca eskadry. W 2002 roku rozpoczął studia Air Command and Staff College w Maxwell (USA), po ukończeniu których kontynuował służbę w 1. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego, jako szef szkolenia. W następnych latach pełnił funkcje dowódcy 31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz dowódcy 31. Bazy Lotniczej.  Warto nadmienić, że to właśnie pułkownik Wasser  w 2006 roku przyjmował w Krzesinach pierwsze samoloty F-16. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego.

Od grudnia 2008 roku pełni funkcję szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz NATO Aviation Committee (AVC).

Pułkownik Cezary WASSER jest pilotem klasy mistrzowskiej, z nalotem 1016 godzin, w tym 643 godzin na samolocie Su-22.Interesuje się historią lotnictwa i sportem. Uprawia nordic walking oraz narciarstwo.


Dodatkowo Dowódca Generalny RSZ, za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej wyróżnił tytułami honorowymi:

  • „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” – Batalion Pontonowy z 2 pułku inżynieryjnego oraz Bateria Dowodzenia z 14 dywizjonu artylerii samobieżnej;
  • „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” – Wydział Dydaktyczny Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego;
  • „Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej” – Grupa Nurków Minerów z 12 dywizjon trałowców.

 

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus