Wyniki II edycji Konkursu na najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS - kosmonauci pracują na zewnątrz (fot. ESA/NASA)

Znamy wyniki II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.

Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej przyznała następujące nagrody:

W kategorii prac inżynierskich:

1. Nagrodę I stopnia otrzymał Mateusz Guzik za pracę pt.: „Układ hamowania aerodynamicznego w rakiecie sondującej”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
2. Nagrodę II stopnia otrzymał Michał Grendysz za pracę pt.: „Wstępny projekt systemu sterowania do rakiety sondującej oparty o silniki typu cold gas”, Politechnika Warszawska.
3. Nagrodę III stopnia otrzymał Dawid Adamski za pracę pt.: „Wykonanie modelu laboratoryjnego układu sterowania i zobrazowania położenia satelity typu Cube”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

W kategorii prac magisterskich:

1. Nagrodę I stopnia otrzymał Grzegorz Gajoch za pracę pt.: „System komunikacji satelity PW-SAT2”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
2. Nagrodę II stopnia otrzymała Joanna Marta Najder za pracę pt.: „Analiza jakości predykcji orbit satelitów śledzonych przez stacje SLR", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
3. Nagrodę III stopnia otrzymał Piotr Bryłka za pracę pt.: „Wykorzystanie niskobudżetowych odbiorników GNSS na potrzeby wyznaczania parametrów opóźnienia troposferycznego", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 28 prac dyplomowych, obronionych w roku akademickim 2018/2019 – w tym 17 prac magisterskich i 11 inżynierskich. Liczba prac świadczy o rosnącej popularności konkursu wśród studentów. Liderami wśród uczelni, z których pochodziła największa liczba przesłanych prac, są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 9 zgłoszeń i Politechnika Warszawska – 7 zgłoszeń. Pozostałe prace pochodziły z innych wiodących ośrodków kształcących na kierunkach związanych z branżą kosmiczną – Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Politechnika Krakowska.

Przewodniczący kapituły Wiceprezes PAK ds. Nauki Marek Moszyński podkreślił fakt, że wszystkie nadesłane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. „Kapituła konkursowa miała w tym roku jeszcze trudniejsze zadanie. Szczególnie w zakresie przyznania najwyższych nagród, gdzie poziom był bardzo wyrównany. Widać również pewne tendencje w ocenianych przez nas kategoriach. Mianowicie w kategorii prac inżynierskich zauważalna jest tendencja ukierunkowana na tematykę rakietową, której dotyczyła większość prac. Natomiast w kategorii prac magisterskich panowała większa różnorodność tematyczna. Wszystkim zwycięzcom gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy naszego konkursu przyczynią się do rozwoju branży kosmicznej w Polsce” – podsumował wiceprezes Moszyński.

Kapituła konkursowa składała się z 6 członków – ekspertów związanych z różnymi aspektami sektora kosmicznego takimi jak przemysł, astronomia/astronautyka, informatyka czy technologie satelitarne.

Gratulujemy zwycięzcom.

*  *  *

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2018 r. i obejmowała prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Wpłynęło 16 prac dyplomowych z uczelni wyższych z całego kraju. Oceniane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom, co podkreśliła Kapituła Konkursu. Laureaci pochodzili z wiodących polskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu i Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus