Przejdź do treści
Strafy zakazu lotów w Polsce
Źródło artykułu

Wykaz ULC zarządzających strefami P

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został opublikowany wykaz zarządzających 13 obiektami, nad którymi obowiązuje strefa P (Prohibited Area).

W Dzienniku Urzędowym ULC ukazało się ogłoszenie nr 9 Prezesa ULC z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wykazu zarządzających obiektami naziemnymi lub nawodnymi, nad którymi obowiązuje strefa P. Sam wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia, a ogłoszony został na podstawie ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż trzy miesiące.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia (Dz.U. 2010 nr 106 poz. 678), zmienionego kolejnym rozporządzeniem – z 24 października 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1507), strefa P (Prohibited Area) to strefa zakazana, obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych.

Od zakazu lotów w strefach P stosuje się wyjątki, np. w przypadku lotów operacyjnych, wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE (start na przechwycenie w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING) lub GARDA (zadanie wykonywane przez statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego, związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwa); lotów wykonywanych w celu udzielenia pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt; wykonywanych w celu realizacji prac lotniczych związanych z patrolowaniem linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych, zrzutem szczepionek, usługami agro lub gospodarowaniem terenami strefy (konieczny wcześniejszy wniosek do PAŻP). Zakazów nie stosuje się także do lotów wykonywanych na wniosek zarządzających obiektami naziemnymi lub nawodnymi, chronionymi strefą P (reguluje to § 5 rozporządzenia z 2010 roku.

Wykaz stref zakazanych P (z określeniem ich granic i rodzaju ograniczeń) stanowi załącznik do rozporządzenia. Znajduje się w nim 13 stref P: EPP1 Pionki, EPP2 Krupski Młyn, EPP3 Puławy, EPP4 Bieruń, EPP5 Oświęcim, EPP6 Tarnów, EPP7 Płock, EPP8 Bydgoszcz, EPP10 Świerk, EPP11 Brzeg Dolny, EPP13 Olesno (nie dotyczy lotnictwa wojskowego), EPP14 Skarżysko-Kamienna, EPP15 Gdańsk.

Zgodnie z wykazem załączonym do ogłoszenia ULC, zarządzającymi obiektami naziemnymi lub nawodnymi, nad którymi obowiązuje strefa P, są:

 1. Zakład Produkcji Specjalnej Sp. z o.o., Pionki (strefa EPP1 Pionki)
 2. Zakłady Tworzyw Sztucznych Nitron S.A., Krupski Młyn (strefa EPP2 Krupski Młyn)
 3. Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy (strefa EPP3 Puławy)
 4. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG-Bieruń S.A., Bieruń (strefa EPP4 Bieruń)
 5. Firma Chemiczna Dwory S.A., Oświęcim (strefa EPP5 Oświęcim)
 6. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Tarnów (strefa EPP6 Tarnów)
 7. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Płock (strefa EPP7 Płock)
 8. Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A., Bydgoszcz (strefa EPP8 Bydgoszcz)
 9. Instytut Energii Atomowej, Otwock Świerk (strefa EPP10 Świerk)
 10. Zakłady Chemiczne Rokita S.A., Brzeg Dolny (strefa EPP11 Brzeg Dolny)
 11. Jednostka Wojskowa nr 2286, Opole (strefa EPP13 Olesno)
 12. Bumar Amunicja S.A., Skarżysko-Kamienna (strefa EPP14 Skarżysko-Kamienna)
 13. Grupa Lotos S.A., Gdańsk (strefa EPP15 Gdańsk) 
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony