Przejdź do treści
Źródło artykułu

Współpraca w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych

Polska Agencja Kosmiczna wraz z Państwową Agencją Kosmiczną Ukrainy i Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza przeprowadziły wspólne warsztaty dotyczące identyfikacji obszarów potencjalnej współpracy z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych.

Strony spotkania

W spotkaniu obok organizatorów uczestniczyli przedstawiciele Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego, Instytutu Radioastronomii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Krajowego Centrum Kontroli i Testowania Obiektów Kosmicznych z Ukrainy.

Podczas warsztatów rozmawiano o pomysłach na projekty, które mógłby być realizowane w konsorcjach polsko-ukraińskich, tworzonych przez obecne instytucje. Wśród najciekawszych znalazły się propozycje dotyczące wspólnego opracowania radarowego mikrosatelity do detekcji Ziemi, wspólnego tworzenia map pogody kosmicznej czy też opracowania technologii adaptacyjnego szybkiego łącza radiowego dla cubesatów.

Zdaniem prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Jarosława Sępa omawiana współpraca w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych daje znaczące szanse na realizowanie w przyszłości wspólnych przedsięwzięć.

„Pozwoli to rozwijać kompetencje Politechniki Rzeszowskiej ukierunkowane na unikatową inteligentną specjalizację regionu, jaką jest lotnictwo i kosmonautyka. Jest to bardzo ważny, perspektywiczny i prestiżowy obszar badawczy” – mówił prof. Jarosław Sęp.

Wiceprezes POLSA dr Michał Wierciński podkreślił, że zorganizowane we współpracy z Politechniką Rzeszowską warsztaty wpisują się w serię działań Polskiej Agencji Kosmicznej ukierunkowanej na intensyfikację współpracy Polski i Ukrainy. Wskazał jednocześnie, że omawiane zagadnienia, w tym w szczególności te dotyczące technologii obserwacji Ziemi, są jednymi z kluczowych obszarów współpracy państw w domenie kosmicznej.

Uczestnicy spotkania (fot. B. Motyka)

Porozumienie o współpracy

Warsztaty były pierwszym spotkaniem polsko-ukraińskim mającym na celu identyfikację wspólnych przedsięwzięć w sektorze kosmicznym. Organizacja spotkania w Rzeszowie jest rezultatem zawartego w kwietniu 2022 r. porozumienia o współpracy pomiędzy agencjami kosmicznymi Polski i Ukrainy, Politechniką Rzeszowską i Instytutem Badawczym THETA ze Lwowa.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony