Współpraca PAŻP z Dowództwem Sił Powietrznych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

5 października 2009 r. podpisano Porozumienie o Współpracy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Dowództwem Sił Powietrznych.

Stało się to w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie podczas uroczystości immatrykulacji roku akademickiego 2009/2010, która połączona była z otwarciem Ośrodka Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w ramach harmonizacji i integracji cywilno-wojskowej w zarządzaniu przestrzenią powietrzną oraz w zakresie wymagań Single European Sky (SES).

Mając na uwadze stanowisko Rady Europejskiej w kwestii transportu lotniczego zawarte w Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się na utworzeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, stopniowej integracji zarządzania ruchem lotniczym w sferze cywilnej i wojskowej oraz lepszej koordynacji polityki zarządzania ruchem lotniczym poszukiwane są nowe rozwiązania organizacyjne, edukacyjne i proceduralne w tych obszarach. Porozumienie zawarte między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Siłami Powietrznymi uwzględnia zadania wynikające z „Koncepcji Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym” oraz kieruje się potrzebami zaimplementowania nowych inicjatyw wynikających z SES.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus