Wspólny Program w zakresie współpracy PAŻP i Oro Navigacija w zakresie Inicjatywy Baltic FAB podpisany

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Prezes PAŻP, Pan Krzysztof Banaszek, oraz Dyrektor Generalny Oro Navigacija, Pan Algimantas Raščius, podpisali w dn. 30 lipca br. w Wilnie, w oparciu o porozumienie zawarte między Ministrami Polski i Litwy odpowiedzialnymi za transport (lotnictwo), wspólny Program w zakresie koordynacji działań w zakresie Projektu „Studium Wykonalności dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)” oraz rozwoju Inicjatywy Baltic FAB na poziomie instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSPs).

Program powołuje wspólny Komitet Sterujący dla obu ANSPs oraz wspólnego Kierownika Programu, Pana Jerzego T. Lisowskiego, pełniącego także funkcję Baltic FAB Focal Point. Program podkreśla również konieczność koordynacji działań, w tym prac ekspertów tematycznych, podczas realizacji Studium Wykonalności. Wdrożenie Programu ma na celu możliwie jak najlepsze przygotowanie obu ANSPs do spełnienia wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) w kontekście ustanawiania Baltic FAB.

Dodatkowe informacje na stronie Oro Navigacija: www.ans.lt

Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:

  • Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2

  • Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus