Wskaźniki SPI za II kwartał 2018 dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik F do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2017 – 2020 (KPB 2017) – Roczne zestawienie wartości SPI 2017-2018 oraz wartości SPI za II kwartał 2018 r. 

Zestawienie zawiera wartości SPI (Safety Perfomance Indicators) wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM. Dane obejmują II kwartał 2018 r tj. kwiecień – maj – czerwiec br. i są podane w formie tabelarycznej i wykresów.

Indywidualne wartości SPI pozyskane od podmiotów lotniczych nie podlegają publikacji zgodnie z pkt. (20) preambuły Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce SPI.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus