Wręczenie aktu mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ

Wręczenie aktu mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu w Belwederzeakt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Generał Majewski obejmie to stanowisko 1 stycznia 2014 r. – w dniu wejścia w życie ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Podczas spotkania w Belwederze prezydent wręczył także akt mianowania Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz akty zwolnienia z zajmowanych stanowisk od 1 stycznia 2014 r. Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ.

Zgodnie z zapisami ustawy Dowództwo Operacyjne SZ zmienia m.in. nazwę na Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, a dotychczasowe dowództwa rodzajów sił zbrojnych i Inspektorat Wsparcia SZ będą włączone w strukturę Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Spotkanie, w którym uczestniczyli minister obrony Tomasz Siemoniak, szef BBN minister Stanisław Koziej, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Gocuł oraz przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, było okazją do podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm i determinację we wprowadzaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia. Prezydent podkreślił, że dzisiejsze spotkanie kończy decyzyjną fazę jego wdrażania.

Od 1 stycznia przyszłego roku minister obrony korzystając z pomocy szefa Sztabu Generalnego WP będzie kierował wojskiem poprzez dwóch dowódców rodzajów sił zbrojnych: generalnego i operacyjnego. Nowo mianowanym dowódcom prezydent Bronisław Komorowski gratulował i życzył sukcesów w wypełnianiu odpowiedzialnej misji, a także skuteczności w działaniu. Prezydent zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że każde nowo wprowadzane rozwiązanie wymaga głębokiej analizy i czasami modyfikacji. Dodał jednocześnie, że oczekuje od dowódców wniosków i rekomendacji dotyczących funkcjonowania tego systemu.

Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus