Wniosek o pozwolenie na budowę u wojewody

Port Lotniczy Lublin S.A.

Zgodnie z deklaracją, złożoną przez władze spółki podczas spotkania z dziennikarzami, dokumentację potrzebną do wydania pozwolenia na budowę dostarczono od gabinetu wojewody, składając ją na ręce zastępcy wojewody Henryki Strojnowskiej.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)” - taka jest pełna nazwa – wraz załącznikami stanowi 3 pudełka, złożono w 3 egzemplarzach. 9 pudeł dokumentacji do gabinetu wicewojewody wnieśli marszałek Krzysztof Grabczuk i wicemarszałek Jacek Sobczak oraz prezes Grzegorz Muszyński i pracownicy spółki PLL.

Na podstawie tzw. specustawy Żmijana, wojewoda ma 95 dni na wydanie decyzji, która jest pozwoleniem na budowę, a jednocześnie zatwierdza podziały geodezyjne oraz przejmuje na własność teren, których nie udało się skupić spółce. Wicewojewoda Henryka Strojnowska zapowiedziała: postaramy się wydać ją w ciągu miesiąca.

Decyzja wojewody będzie też drogą do wywłaszczeń na podstawie specustawy lotniskowej. W związku z tym wojewoda wystąpi o uruchomienie rezerwy budżetowej na odszkodowania dla wywłaszczanych właścicieli. W rękach portu jest już 96 proc. nieruchomości potrzebnych pod budowę lotniska. Z 8 właścicielami spółka Port Lotniczy Lublin nie doszła jednak do porozumienia. I tych osób będą dotyczyć ewentualne wywłaszczenia.
 

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus