Wizyta studyjna uczestników MBA w lotnictwie w siedzibie PLL LOT

Wizyta studyjna uczestników MBA w lotnictwie w siedzibie PLL LOT (fot. lazarski.pl)

Lotnictwo cywilne rozwija się bardzo dynamicznie. Proces ten dotyka również Polski. Uczelnia Łazarskiego nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi.

Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania lotnictwa w Polsce.

Uczelnia Łazarskiego oferuje kierunek studiów MBA w lotnictwie, którego celem jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania w organizacjach lotnictwa cywilnego. Celem jest również wykształcenie wykwalifikowanej kadry i podnoszenie kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi lub jej nadzorowania.

Uczestnicy studiów MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego mieli okazję w dniu 31 stycznia br. odbyć wizytę studyjną w siedzibie Zarządu Polskich Linii Lotniczych PLL LOT.

Celem spotkania było zapoznanie się uczestników studiów MBA w lotnictwie z misją i wizją Przedsiębiorstwa PLL LOT, a także z modelem zarządzania zmianą w organizacji funkcjonującej na rynku globalnym.


(fot. lazarski.pl)

Pierwsza część wizyty obejmowała spotkanie z Zarządem Spółki, które było okazją do przybliżenia zagadnień m.in. takich jak: zarządzanie globalne i rozwój Spółki, modele zarządzania zmianą, zarządzanie krótko- i długookresowe, restrukturyzacja czy biznes odpowiedzialny społecznie.

Członkowie Zarządu Spółki podzielili się ze słuchaczami swoim doświadczeniem przybliżając case study nt. PLL LOT, po czym nastąpiła sesja Q&A pt. Zarządzanie zmianą w organizacji wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Uczestnicy studiów MBA w lotnictwie mogli dowiedzieć się m.in.:
• Czy możliwa jest stała ewolucja misji i wizji organizacji?
• Jakie są rzeczywiste koszty udanej restrukturyzacji (nie tylko te materialne)?
• Jak wygląda szybkość podejmowania decyzji w bieżącym planowaniu?
• Jaka jest bieżąca strategia wobec wyzwań związanych z ochroną środowiska?
• Jakimi wartościami kierują się współcześni menedżerowie w organizacji?


(fot. lazarski.pl)

Podczas drugiej części spotkania słuchacze zwiedzili siedzibę Spółki, w tym m.in. centrum operacyjne, nowoczesne przestrzenie biurowe czy salę odpraw pilotów.

Wizyta studyjna trwało blisko 4 godziny i była dla wszystkich uczestników cennym doświadczeniem zawodowym.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus