Warsztaty dot. operacji lotniczych w warunkach zapylenia wulkanicznego

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wczoraj w Kolonii odbyły się warsztaty „Volcanic Ash Operations Workshop” zorganizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Podczas spotkania zaprezentowano aktualny stan przygotowania odpowiednich instytucji unijnych do ewentualnego kryzysu wywołanego pyłem wulkanicznym, doświadczenia Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), wiodących operatorów europejskich, producentów samolotów i silników w zakresie wykonywania lotów w obszarach o podwyższonym zapyleniu.

Przedstawiciel Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zaprezentował wersję roboczą materiału doradczego ICAO przeznaczonego dla Nadzorów Lotniczych oraz Operatorów w zakresie wykonywania operacji lotniczych w warunkach zapylenia wulkanicznego.

Materiał znajduje się na stronie ULC

Ewentualne uwagi do propozycji tych Wytycznych przujmuje są do końca stycznia regionalny oddział ICAO w Paryżu: www.paris.icao.int

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Byliby, gdyby warsztaty były po polsku.

A kto z ULCu tam był?
Pewnie był, bo wulkanów ci u nas dostatek i codziennie któryś ma erupcję!