W czerwcowych statystykach nie widać końca kryzysu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

CANSO (The Civil Air Navigation Services Organisation) ogłosiło dane statystyczne za czerwiec i pierwsze półrocze 2009 roku, dowodzące, że kryzys gospodarczy i jego wpływ na przychody instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej nie maleje.
W skali światowej, członkowie CANSO kontrolują ponad 80 procent światowego ruchu lotniczego oraz znacznie powyżej połowy globalnej przestrzeni powietrznej.
Na podstawie danych zebranych od 42 członkowskich ANSPs (Air Navigation Services Provider) CANSO obliczyło światowy spadek ruchu lotniczego na 8,3 procent.

Pierwszego miesiąca sezonu wakacyjnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zanotowała spadek liczby operacji lotniczych względem ubiegłorocznego czerwca o 10,84 procent. To wynik gorszy od średniej światowej.
W załączonym czerwcowym raporcie CANSO, PAŻP znalazła się na 13 miejscu wśród instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej o największym spadku obsłużonego ruchu lotniczego.


Przyczyny spadku ruchu lotniczego obsługiwanego przez PAŻP nie leżą w Polsce. Większość ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej ma charakter tranzytowy i właśnie statystyki ruchu tranzytowego są odpowiedzialne za wysoki spadek liczby obsłużonych operacji lotniczych.
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus