Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że z dniem 22.05.2009r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zwalniająca z obowiązku koncesjonowania niewielkiego obrotu paliwami lotniczymi.

W art. 32 ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne dodano ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1 000 000 euro”.

***

O wprowadzenie tego zapisu Urząd Lotnictwa Cywilnego zabiegał od 2008 r. Zdaniem ULC zwolnienie z obowiązku koncesjonowania niewielkiego obrotu paliwami lotniczymi, jaki odbywa się na małych lotniskach (w szczególności aeroklubowych) nie będących lotniskami użytku publicznego przyczyni się do rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce.

Zainteresowanie tym lotnictwem, w tym turystycznym i rekreacyjnym, rośnie na poziomie kilkunastu procent rocznie. Na chwilę obecną Rejestr Personelu Lotniczego ULC wydał 1867 licencji pilota turystycznego samolotowego, 2131 licencji pilota szybowcowego oraz 4821 świadectw kwalifikacji (m.in. dla skoczków spadochronowych, pilotów samolotu ultralekkiego, lotni, motolotni i paralotni).
Zdaniem ULC wprowadzone zmiany przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa. Brak paliwa jest bowiem jedną z najczęściej stwierdzanych przyczyn wypadków lotniczych. Zwiększenie dostępności ich zakupu na małych lotniskach sprzyjać będzie eliminacji tych przyczyn.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

dziękujemy łaskawcom z ULC. Tak o nas walczyli, od 2008 bezustannie! Padamy do nóżek szanownych.
Bo ta łajza Palikot, to nic w tej sprawie nie zrobił, nie? Tylko wódę chleje i ogranicza czasy kontroli do 12 dni w roku.

Z tekstu wynika, że nie kto inny tylko ULC "załatwił" Ustawę w trosce o bezpieczeństwo ... itd. Kochany ULC! Co my byśmy bez niego zrobili?