Uroczyste oddanie do użytku lądowiska dla śmigłowców LPR w Tomaszowie Mazowieckim

Lądowisko dla śmigłowców LPR w Tomaszowie Mazowieckim (fot. kadr z filmu na youtube.com)

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, w dniu 29 listopada 2021 roku, odbyło się uroczyste oddanie do użytku lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prace nad inwestycją budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku. Powiat Tomaszowski przejął niezrealizowany projekt od TCZ Sp. z o.o. Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu Sp. z o.o. aktualizowała projekt do obecnie obowiązujących przepisów. Do ogłoszonego przetargu zgłosiły się cztery firmy. Wygrała  firma GELCO Sp. z o.o. z Warszawy – 20 lutego 2020 r. została podpisana umowa.

Mimo wcześniejszego uzgodnienia projektu przez projektanta z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym co do specyficznych wymagań Urząd ten zgłosił szereg zastrzeżeń do realizacji projektu. Prace zostały przerwane, aby projekt został dostosowany do uwag zgłoszonych przez LPR. Skutkowało to wydłużeniem terminu realizacji inwestycji ze względu na konieczność uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. Roboty budowlano–montażowe zostały zakończone 11 grudnia 2020 roku, Natomiast końcowy odbiór inwestycji odbył się 19 stycznia 2021 roku.

Koszt budowy lądowiska wyniósł 926 200,76 zł. do tego należy doliczyć koszty umów z inspektorami nadzoru budowlanego oraz elektrycznego, wykonanie przyłącza energetycznego, usunięcie przeszkód lotniczych, a także mniejsze wydatki jak np. dziennik budowy. W związku z powyższym całkowity koszt poniesiony przez Powiat Tomaszowski wyniósł 986 401,28 zł.

Lądowisko „Tomaszów Mazowiecki Szpital”, zlokalizowane w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Podleśnej, woj. Łódzkie, wpisane do ewidencji lądowisk pod nr 501. Lądowisko przystosowane jest do operacji startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 6000 kg oraz maksymalnym wymiarze śmigłowca 16,60 m.

Lądowisko będzie pełniło funkcję lądowiska sanitarnego, działającego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Będzie wykorzystywane w dzień i w nocy, w warunkach dobrej widzialności VFR. Ładunek i załadunek śmigłowca odbywać się będzie na płaszczyźnie przyziemienia. Transport chorego do SOR będzie odbywał się przy użyciu noszy ze śmigłowca do karetki pogotowia, następnie karetką pogotowia do SOR.

Lądowisko składa się z:
– Strefy końcowego podejścia i startu (FATO) – okrąg o średnicy 25 m
– Strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) – okrąg o średnicy 15 m
– Strefy bezpieczeństwa (SA) – o wymiarach 33,3 m x 33,3 m
– Drogi do lądowiska zapewniającej dostęp służbom ratunkowym z noszami do strefy przyziemienia TLOF – o szerokości 4 m
– Drogi dla karetek pogotowia z dostępem do drogi do lądowiska w celu rozładunku/załadunku noszy – o szerokości 5 m
– kontener techniczny
– kamery 4szt. (podgląd na SOR)
– sterowanie ręczne oświetleniem na lądowisku lub zdalne ze stanowiska na SOR.

Więcej informacji na stronie www.powiat-tomaszowski.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
comments powered by Disqus